Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba cywilna X

I OSK 97/09 - Wyrok NSA z 2009-09-29

oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów, (...) wymiar i pobór podatku od towarów i usług i pobór podatku akcyzowego, (...) rozpoznawanie, zapobieganie...
funkcjonariusza celnego czynu, tj. przywiezienie na terytorium kraju niezgodnie z przepisami wyrobów akcyzowych, uzasadniał wszczęcie wobec niego postępowania dyscyplinarnego., Sąd...

II SA/Wa 1065/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-09

do pełnienia służby w Wydziale Akcyzy i Gier w Izbie Celnej w [...], gdzie prowadziła postępowania w zakresie podatku akcyzowego oraz gier hazardowych (k. 145 i k. 152 akt...