Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X

III SA/Po 514/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-10-04

maja 2022r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu podatku akcyzowego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego P. - N. M...
Skarbowego (dalej: Naczelnik US) o dokonanie zwrotu podatku akcyzowego zapłaconego na terytorium kraju w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym, dwóch samochodów osobowych marki...

III SA/Po 610/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-11-09

z dnia 7 czerwca 2022 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu podatku akcyzowego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego...
Urzędu Skarbowego (dalej: Naczelnik US) o dokonanie zwrotu podatku akcyzowego zapłaconego na terytorium kraju w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym, trzech samochodów...

III SA/Po 639/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-10-28

czerwca 2022r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu podatku akcyzowego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 5...
) o dokonanie zwrotu podatku akcyzowego zapłaconego na terytorium kraju w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym, trzech samochodów osobowych marki Skoda model Octavia...

I SA/Rz 637/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-04-12

[...] lipca 2006r. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za maj 2005r. I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Naczelnika...
produkcji 1998, pojemność silnika 1998 cm3 nabyty został w Niemczech przez K. L., który w dniu 5 października 2004r. zapłacił podatek akcyzowy w kwocie 86 zł z tytułu...

III SA/Po 1583/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-05-17

. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu podatku akcyzowego I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego [...] z dnia [...] lipca 2021...
. 107 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 864 ze zm.), dalej: 'u.p.a.', utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego...

I OSK 548/13 - Wyrok NSA z 2014-10-24

zwolnienie od akcyzy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy (...) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (art. 72...
jako bezprzedmiotowe postępowanie podatkowe w sprawie określenia A.L. zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu marki [...] uznając...

II SA/Ol 526/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-10-02

na to, iż wystąpiło przemieszczenie wewnątrzwspólnotowe, w sprawie ma zastosowanie art. 80 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. Dokonanie odprawy celnej na terenie Niemiec...
ustawy o podatku akcyzowym, gdyż pojazd był sprowadzony z terytorium państwa trzeciego na terytorium Niemiec, gdzie uzyskał status towaru unijnego, a po jego przemieszczeniu...

I GSK 1694/13 - Wyrok NSA z 2015-01-30

w G. z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od A. M. i A. S. Spółki jawnej C.na rzecz Dyrektora Izby...
/Gd 666/13, oddalił skargę [...] M. i A. S. sp. j. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w G. w przedmiocie podatku akcyzowego., Sąd I instancji orzekał w następującym stanie...

I SA/Kr 1936/02 - Wyrok WSA w Krakowie z 2005-03-23

Zarówno ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, jak i rozporządzenie Ministra Finansów...
z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 156 poz. 1024 ze zm./, posługiwały...

III SA/Lu 655/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-12-31

zwolnienie od akcyzy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy (...) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (art...
jako bezprzedmiotowe postępowanie podatkowe w sprawie określenia A. Ł. zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu marki Peugeot 607...
1   Następne >   +2   +5   +10   20