Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rozgraniczenie nieruchomości X

III SA/Łd 442/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-01-18

oraz 398,71 zł zwrotu podatku akcyzowego. Łączny roczny dochód skarżącego to kwota18706,54 zł (13395,64 zł + 4912,19 zł + 398,71 zł) zaś w przeliczeniu na jeden miesiąc...
dziewięćdziesiąt pięć 20/100) złotych obejmującą podatek od towarów i usług tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu. Postanowieniem z dnia...