Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X

III SA/Po 1404/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-11-18

odpowiedzialności za zaległości podatkowe w podatku akcyzowym i określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego; postanawia...
Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie stwierdzenia o solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe w podatku akcyzowym i określenia wysokości zobowiązania podatkowego...

III SA/Po 1063/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-05-28

za zaległości podatkowe w podatku akcyzowym i określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego; postanawia: przywrócić...
Celnej w przedmiocie stwierdzenia o solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe w podatku akcyzowym i określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku...

III SA/Po 1729/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-11-18

odpowiedzialności za zaległości podatkowe w podatku akcyzowym i określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego; postanawia...
Izby Celnej w przedmiocie stwierdzenia o solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe w podatku akcyzowym i określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku...

III SA/Po 1280/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-05-28

za zaległości podatkowe w podatku akcyzowym i określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego; postanawia: przywrócić...
w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe w podatku akcyzowym i określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym...

III SA/Po 1728/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-11-18

odpowiedzialności za zaległości podatkowe w podatku akcyzowym i określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego; postanawia...
Izby Celnej w przedmiocie stwierdzenia o solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe w podatku akcyzowym i określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku...

I SA/Sz 899/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-03-24

. nr [...] z dnia [...] roku określającej ww. Spółce, zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za miesiąc czerwiec 2009 r. w wysokości [...] zł., Decyzja Naczelnika Urzędu Celnego...
Urzędu Celnego w K. o doręczenie decyzji lub ich kopii z dnia [...] roku określających zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za 2009 r., W dniu [...] roku, pełnomocnik...

I SA/Sz 898/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-03-24

. nr [...] z dnia [...] roku określającej ww. Spółce, zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za miesiąc maj 2009 r. w wysokości [...] zł., Z uzasadnienia wynika...
w podatku akcyzowym za 2009 r. W dniu, 24 maja 2010 roku, pełnomocnik Strony złożył w Urzędzie Celnym w K., wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, dołączając...

I SA/Ol 348/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-08-04

zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiące od kwietnia 2008 r. do stycznia 2009 r. Wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu złożone zostało odwołanie...
dowiedział się 16.07.2009 r., kiedy to doręczono mu decyzję Naczelnika Urzędu Celnego z '[...]' r. o umorzeniu postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym...

I SA/Go 93/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-04-07

roku do dnia [...].12.2003 roku bez pobrania należności / art. 2 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 8.01.1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym / Dz.U....
art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 8.01.1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym / Dz.U. z 1993 roku nr 11 póz 50 z zm. / dokonano korekt deklaracji VAT...

I SA/Go 854/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-03-12

393,0 złote wraz z należnymi odsetkami, kwotę podatku akcyzowego w wysokości 2.809,0 złotych, a kwotę tego podatku do zapłaty w wysokości 2.386,0 złotych wraz z odsetkami...
ta jest wartością brutto, uwzględniającą cło, podatek akcyzowy i VAT. Po odliczeniu tych wartości, wartość pojazdu wyniosła 3.929,0 złotych., Określając wartość pojazdu biegły...
1   Następne >   +2   +5   +10   100