Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

I FSK 167/11 - Wyrok NSA z 2012-01-24

Izby Celnej w Ł. z dnia 29 maja 2007 r. nr [..] w przedmiocie nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu importu 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Dyrektora Izby Celnej...
Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia 29 maja 2007 r. w przedmiocie nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu importu, uchylił zaskarżoną decyzję oraz zasądził zwrot kosztów...

I SAB/Op 17/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-07

prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Celnego w Opolu w sprawie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za marzec 2013 r. I. stwierdza przewlekłe prowadzenie...
. [...] w [...], była bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Celnego w Opolu w sprawie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za marzec...

I SAB/Op 18/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-07

prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Celnego w Opolu w sprawie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za kwiecień 2013 r. I. stwierdza przewlekłe prowadzenie...
. [...] w [...], była bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Celnego w Opolu w sprawie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za kwiecień...

I SAB/Op 9/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-07

prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Celnego w Opolu w sprawie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za lipiec 2012 r. I. stwierdza przewlekłe...
. [...] w [...], była bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Celnego w Opolu w sprawie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym...

I SAB/Op 14/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-07

prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Celnego w Opolu w sprawie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za grudzień 2012 r. I. stwierdza przewlekłe...
A ul. [...] w [...], była bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Celnego w Opolu w sprawie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym...

I SAB/Op 13/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-07

prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Celnego w Opolu w sprawie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za listopad 2012 r. I. stwierdza przewlekłe...
A ul. [...] w [...], była bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Celnego w Opolu w sprawie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym...

I SAB/Op 16/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-07

prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Celnego w Opolu w sprawie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za luty 2013 r. I. stwierdza przewlekłe prowadzenie...
. [...] w [...], była bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Celnego w Opolu w sprawie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za luty 2013 r...

I SAB/Op 10/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-07

prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Celnego w Opolu w sprawie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za sierpień 2012 r. I. stwierdza przewlekłe...
A ul. [...] w [...], była bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Celnego w Opolu w sprawie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym...

I SAB/Op 11/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-07

prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Celnego w Opolu w sprawie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za wrzesień 2012 r. I. stwierdza przewlekłe...
A ul. [...] w [...], była bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Celnego w Opolu w sprawie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym...

I SAB/Op 12/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-07

prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Celnego w Opolu w sprawie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za październik 2012 r. I. stwierdza przewlekłe...
pod firmą A ul. [...] w [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za październik 2012 r. W podstawie prawnej wydanego postanowienia organ powołał...
1   Następne >   +2   4