Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych X
  • Skarżony

III SA 1735/97 - Wyrok NSA z 1998-12-18

1. Z treści art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ wynika, że skutki...
wykreślone z rejestru podatników podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym...

SA/Bk 366/98 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1999-06-11

1. Z przepisu art. 19 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ wynika przede wszystkim...
. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. Urząd Skarbowy decyzją z dnia 24 listopada 1997 r. na podstawie art. 9, art. 10, art...

SA/Sz 2724/95 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1997-01-22

oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ wyłącza stosowanie powołanej ustawy w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa, zakładu /oddziału/ samodzielnie...
na uregulowanie zawarte w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. W postępowaniu upadłościowym również może dojść do sprzedaży...

III SA 810/97 - Wyrok NSA z 1998-04-17

ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ spod działania tejże ustawy czynności polegających...
od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, gdyż strony umowy sprzedaży Przedsiębiorstwa 'P. -G. 'w upadłości były podatnikami podatku...

SA/Rz 2347/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2000-04-11

jako ordynacja podatkowa/, art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm. -powoływanej...
oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 154 poz. 797 ze zm. - powoływanego dalej jako rozporządzenie/, po rozpatrzeniu odwołania Spółki z o.o. R. w K. od decyzji Inspektora Kontroli...

SA/Kr 2805/95 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1997-02-26

od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ w brzmieniu obowiązującym w październiku 1993 r., decydował fakt, czy sprzedany obiekt stanowił taki...
O tym, czy mamy do czynienia ze sprzedażą 'zorganizowanej części przedsiębiorstwa', o jakiej mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r o podatku...

III SA 955/97 - Wyrok NSA z 1998-10-15

podatku należnego, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym., Podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny...
i obowiązki po zlikwidowanym przedsiębiorstwie państwowym nie oznacza jeszcze, że w zakresie podatku od towarów i usług posiada pełne następstwo po podatniku tego podatku...

SA/Gd 1818/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1995-03-24

i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ należy stosować definicję pojęcia 'zorganizowanej części przedsiębiorstwa ' zawartą w art. 4 ustawy z dnia...
ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym konstruować inną definicję tego pojęcia. W tej sytuacji, zdaniem Sądu, dla oceny charakteru umowy sprzedaży...

SA/Sz 2295/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-11-04

W sformułowaniach - art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...
i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, określił i ustalił Zakładom SA w S. zobowiązanie podatkowe za miesiąc styczeń 1997 r., - w podatku od towarów...

SA/Sz 2013/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-10-23

i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, zawarte jest wymaganie, aby będąca przedmiotem sprzedaży część przedsiębiorstwa była u sprzedawcy...
od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ określił i ustalił Z. SA w S. zobowiązanie podatkowe za miesiąc marzec 1997 r., - w podatku od towarów...
1   Następne >   2