Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Symbol

I SA/Rz 35/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-10-14

Izby Celnej z dnia (...) października 2012 r.: -nr (...)w przedmiocie podatku akcyzowego za maj 2008 roku, -nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego za lipiec 2008...
roku, -nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego za sierpień 2008 roku, -nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego za wrzesień 2008 roku, -nr (...) w przedmiocie podatku...

I SA/Rz 85/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-08-01

. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych wykazanych w deklaracji z dnia 8 lipca...
2004r., 2) z dnia (...) grudnia 2011r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego...

I SA/Rz 85/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-07-20

(...) grudnia 2011r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych...
wykazanych w deklaracji z dnia 8 lipca 2004r., 2) z dnia (...) grudnia 2011r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie podatku akcyzowego...

I SA/Rz 400/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-11-28

[...] marca 2013 r. - nr [...] w przedmiocie określenia spółce cywilnej - 'A' G. R., K. G., J. G. w J. podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu marki...
Mercedes-Benz oraz orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności K.G. i G.R. za zaległości podatkowe 'A' G. R., K. G., J. G. w podatku akcyzowym, - nr [...] w przedmiocie...

III SA/Kr 672/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-11-30

A Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej na decyzje Dyrektora Izby Celnej z dnia 6 maja 2009 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc styczeń 2003 r. z dnia...
6 maja 2009 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc luty 2003 r. z dnia 6 maja 2009 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc marzec 2003 r...

I SA/Sz 919/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-01-12

Celnej z dnia 8 września 2011 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za listopad 2005 r. oddala skargę Zaskarżoną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S. decyzją...
z siedzibą w W., zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za miesiąc listopad 2005 r. w kwocie [...]zł., Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, że w trakcie...

I SA/Wr 1092/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-05-26

., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym postanawia: zawiesić z urzędu postępowanie sądowe. Decyzją z dnia [...] r., nr [...], Dyrektor Izby Celnej...
we W. utrzymał w mocy rozstrzygnięcie Naczelnika Urzędu Celnego w L. z dnia [...] r., nr [...], odmawiające 'A' sp. z o. o. w P. stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym...

I SA/Wr 1090/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-05-26

., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym postanawia: zawiesić z urzędu postępowanie sądowe. Decyzją z dnia [...] r., nr [...], Dyrektor Izby Celnej...
we W. utrzymał w mocy rozstrzygnięcie Naczelnika Urzędu Celnego w L. z dnia [...] r., nr [...], odmawiające 'A' sp. z o. o. w P. stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym...

I SA/Wr 1091/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-05-26

., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym postanawia: zawiesić z urzędu postępowanie sądowe. Decyzją z dnia [...] r., nr [...], Dyrektor Izby Celnej...
we W. utrzymał w mocy rozstrzygnięcie Naczelnika Urzędu Celnego w L. z dnia [...] r., nr [...], odmawiające 'A' sp. z o. o. w P. stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym...

I SA/Rz 7/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-09-23

, w dniu 23 września 2014 r. spraw ze skarg A. P. na decyzje Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) października 2013 r.: 1. nr (...), w przedmiocie podatku akcyzowego za styczeń...
2008 roku, 2. nr (...), w przedmiocie podatku akcyzowego za luty 2008 roku, 3. nr (...), w przedmiocie podatku akcyzowego za marzec 2008 roku, 4. nr (...), w przedmiocie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100