Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X

III SA/Gl 1773/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-12-17

. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego w kwestii wniosku o przyznanie skarżącemu prawa pomocy w zakresie...
: czynsz - [...] zł; energia elektryczna - [...] - [...] zł; gaz - [...] zł; alimenty - [...] zł; multimedia - [...] - [...] zł. ponadto: spłata grzywny 'o podatek akcyzowy...

II SA/Gd 679/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-10-16

w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy...
, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Skarżąca wskazała, że izby...

I SA/Go 24/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-03-13

od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu takimi podatkami, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy...
lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu...

I SA/Ke 202/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-07-16

od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem...
od nich przez przedsiębiorcę żądane. Tak rozumiana opłata (cena) jak zasadnie wskazuje skarżący musi uwzględniać podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie...

I SA/Ke 364/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-09-05

na podatek od towarów i usług, na podatek od czynności cywilnoprawnych, na podatek od spadków i darowizn oraz podatek akcyzowy., W dniu 3 września 2012r. pismem podpisanym...
deklaracje na podatek od towarów i usług, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz podatek akcyzowy należy wyjaśnić, że oświadczenie podatnika...

I SA/Ke 363/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-09-05

, na podatek od czynności cywilnoprawnych, na podatek od spadków i darowizn oraz podatek akcyzowy., W dniu 3 września 2012r. pismem podpisanym przez Wójta Gminy Stopnica...
, podatek od spadków i darowizn oraz podatek akcyzowy należy wyjaśnić, że oświadczenie podatnika odnośnie znajomości przepisów Kodeksu karnego skarbowego...

VIII SA/Wa 573/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-28

oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Usługą...
nieruchomości w wysokości: 1) worek 120 l - 20 zł plus podatek VAT 8%; 2) pojemnik 120 l - 20 zł plus podatek VAT 8%; 3) kontener - 400 zł za tonę plus podatek VAT 8%; 4...

II SA/Go 796/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-12-21

się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług...
oraz podatkiem akcyzowym. Usługą natomiast w myśl art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy o cenach, jest czynność świadczoną, Sygn. akt II S A/Go 796/10, odpłatnie, wymienioną...