Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X

II SA/Lu 57/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-03-01

instancji zwrócił się do Wójta Gminy Z. o informacje dotyczące pobierania przez stronę podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej., W dniu 30 listopada 2021 r...
. do Kolegium wpłynęły dokumenty potwierdzające, że K. K., wnioskiem z dnia 25 lutego 2021 r. zwrócił się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego...

II SA/Lu 614/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-09-14

a także otrzymuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej., W ocenie Kolegium zakres opieki sprawowanej...
płatności bezpośrednie oraz uzyskuje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Prawne przesłanki pobierania płatności...

III SA/Gl 1116/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-11-23

niejawnym sprawy ze skargi R. G. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego w zakresie wniosku o przyznanie prawa pomocy...
sprecyzowano, że wyciągi mają obrazować operacje dokonane w ich ramach w ciągu ostatnich trzech miesięcy., Z nadesłanych do akt sprawy zeznań podatkowych w podatku...

I SA/Kr 90/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-10-22

Izby Celnej włączył nowe dowody do wszczętego na wniosek W.G. postępowania w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym...
, śmieci itp. Nie przedłożył również dokumentów obrazujących wysokość stałych opłat innego rodzaju (podatki, ubezpieczenie, telefon, telewizja itp.). W. G...

I SA/Kr 91/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-10-22

Izby Celnej włączył nowe dowody do wszczętego na wniosek W.G. postępowania w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym...
wywóz, śmieci itp. Nie przedłożył również dokumentów obrazujących wysokość stałych opłat innego rodzaju (podatki, ubezpieczenie, telefon, telewizja itp.). W. G...

I SA/Kr 92/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-10-22

Izby Celnej włączył nowe dowody do wszczętego na wniosek W.G. postępowania w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym...
, śmieci itp. Nie przedłożył również dokumentów obrazujących wysokość stałych opłat innego rodzaju (podatki, ubezpieczenie, telefon, telewizja itp.). W. G...

I SA/Kr 93/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-10-22

Izby Celnej włączył nowe dowody do wszczętego na wniosek W.G. postępowania w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym...
, śmieci itp. Nie przedłożył również dokumentów obrazujących wysokość stałych opłat innego rodzaju (podatki, ubezpieczenie, telefon, telewizja itp.). W. G...

I SA/Kr 94/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-10-22

Izby Celnej włączył nowe dowody do wszczętego na wniosek W.G. postępowania w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym...
, śmieci itp. Nie przedłożył również dokumentów obrazujących wysokość stałych opłat innego rodzaju (podatki, ubezpieczenie, telefon, telewizja itp.). W. G...

I SA/Kr 95/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-10-22

Izby Celnej włączył nowe dowody do wszczętego na wniosek W.G. postępowania w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym...
, śmieci itp. Nie przedłożył również dokumentów obrazujących wysokość stałych opłat innego rodzaju (podatki, ubezpieczenie, telefon, telewizja itp.). W. G...

I SA/Kr 97/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-10-22

Izby Celnej włączył nowe dowody do wszczętego na wniosek W.G. postępowania w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym...
, śmieci itp. Nie przedłożył również dokumentów obrazujących wysokość stałych opłat innego rodzaju (podatki, ubezpieczenie, telefon, telewizja itp.). W. G...
1   Następne >   2