Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X

I SA/Op 89/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-11-20

Celnego w Opolu, uwzględniając ustalenia poczynione w toku kontroli podatkowej w zakresie podatku akcyzowego oraz opłaty paliwowej wobec A. S. (dalej jako strona, skarżący...
podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku akcyzowego i opłaty paliwowej wykazało, że strona, której przedmiotem działalności było świadczenie...

I SA/Ol 432/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-11-29

z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym oddala skargę Decyzją z dnia '[...]' Dyrektor Izby Celnej, po rozpoznaniu...
odwołania podatnika, utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego z dnia '[...]' nr '[...]', którą odmówiono Z. P. stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym za miesiące...

I SA/Op 82/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-11-27

o następującym przebiegu:, Naczelnik Urzędu Celnego w Opolu, uwzględniając ustalenia poczynione w toku kontroli podatkowej w zakresie podatku akcyzowego oraz opłaty paliwowej...
silnikowymi i rzetelności deklarowania podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku akcyzowego i opłaty paliwowej wykazało, że strona...

I SA/Wr 1193/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-04-16

ze skargi S. Z. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia 6 października 2008 roku nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
[...] o nr [...] utrzymująca w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w W. z dnia [...] o nr [...] stwierdzającej nadpłatę w podatku akcyzowym w kwocie [...] zł z tytułu nabycia...

I SA/Bk 283/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-10-12

. [...] H. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. z dnia [...] czerwca 2006 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym za okres rozliczeniowy...
pkt. 1 ustawy Ordynacja podatkowa wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku akcyzowym za okres od stycznia 2000 r. do sierpnia 2001 r. w kwocie [...] zł. W dniu 25 lipca...

I SA/Ol 439/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-12-03

Izby Celnej z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży samochodów osobowych, po wznowieniu postępowania I) uchyla zaskarżoną decyzję...
'[...]' nr '[...]' utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego z dnia '[...]' którą określono W.W. zobowiązania - w podatku akcyzowym za m-ce: maj - w kwocie 6.317 zł, lipiec...

III SA/Po 628/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-08

. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] czerwca 2014r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym i określenia wysokości...
zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc styczeń 2011r. I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza od Dyrektora Izby Celnej na rzecz skarżącego kwotę 2.417...

III SA/Po 630/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-08

. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] czerwca 2014r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym i określenia wysokości...
zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc marzec 2011r. I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza od Dyrektora Izby Celnej na rzecz skarżącego kwotę 3.617...

III SA/Po 629/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-08

. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] czerwca 2014r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym i określenia wysokości...
zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc luty 2011r. I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza od Dyrektora Izby Celnej na rzecz skarżącego kwotę 2.417...

I SA/Op 110/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-11-25

przebiegu:, Naczelnik Urzędu Celnego w Opolu, uwzględniając ustalenia poczynione w toku kontroli podatkowej w zakresie podatku akcyzowego oraz opłaty paliwowej wobec A. S. (dalej...
silnikowymi i rzetelności deklarowania podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku akcyzowego i opłaty paliwowej wykazało, że strona...
1   Następne >   +2   +5   +10   100