Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek rolny X

I SA/Lu 381/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-12-15

r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.)., W świetle powołanych przepisów...
Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym., Zakres informacji...

I SA/Ke 70/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-04-17

, prosięta), samochody osobowe, (2 sztuki - Opel Astra), otrzymuje kwoty zwrotu podatku akcyzowego, (w wysokościach widniejących na załączonych do akt decyzjach organu...
, a także zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. W decyzji nie wskazał jednak na wysokość otrzymywanej pomocy społecznej, a w zakresie kwot zwrotu podatku akcyzowego odesłał...

I SA/Łd 539/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-12-12

się nie zauważać, że przyczyną cofnięcia pozwolenia na prowadzenie składu podatkowego był fakt, że spółka wielokrotnie naruszała terminy wpłat podatku akcyzowego (w latach...
2011-2012 członkowie zarządu spółki byli 18-krotnie karani z tego powodu), a na koniec czerwca 2012 r. spółka tylko w podatku akcyzowym posiadała zaległości w kwocie 1.727.523...

I SA/Bd 462/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-03-03

bezpośrednie, w tym za 2017r. w wysokości [...] zł, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za 2017r. w kwocie [...]zł, a za 2018 r. w kwocie [...]zł...
, łącznie kwota płatności wyniosła [...] zł. Skarżący uzyskuje również zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, w tym za 2017 r. w kwocie [...]zł i za 2018...

I SA/Sz 110/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-05-19

rolne otrzymuje zarówno płatności z [...] (w roku [..] - kwota [...] zł), jak i zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji...
. (od [..] do[...] ) wyniosły [...] zł. Ponadto otrzymuje płatności z [...] (w [...] r. kwota [....] zł), a także zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (w roku [...] kwotę...

I SA/Op 78/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-09-07

, które obejmowały 24.000 zł - za sprzedaż tuczników, 18.000 zł tytułem płatności rolnych systemów wsparcia bezpośredniego oraz 1.307 zł zwrotu podatku akcyzowego od paliwa...
Rolnictwa - np. w 2012 r. otrzymał dopłaty w kwocie 18.325 zł), ze zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej...

I SA/Po 236/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-07-06

pobiera świadczenie pielęgnacyjne w wysokości (...) zł/m. Podatnik osiąga również dochód z tytułu sprzedaży mleka - ok. (...) zł/m . Otrzymał także zwrot podatku akcyzowego...
otrzymał płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego z ARiMR za rok 2008 w kwocie (...) zł, a za rok 2009 w kwocie (...) zł. Otrzymał także zwrot podatku akcyzowego...

I SA/Bd 518/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-03-03

lub zmniejszenie strat związanych z niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Skarżący złożył wniosek i uzyskał również zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego...
rolnych i zwierząt gospodarskich, pomocy udzielanej przez ARiMR na podstawie posiadanych protokołów strat, możliwości z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie...

III SA/Wr 249/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-08-04

listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 95, poz. 1100) w zakresie, w jakim zmienia zasady wyliczania kwoty podatku...
. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zastosowania ulgi w podatku rolnym z tytułu wydatków poniesionych...

I SA/Po 150/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-07-19

zarówno dochody za wystawione faktury, jak i zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zapłata podatku...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej w podatku rolnym z tytułu I i II raty za 2016 r. oddala skargę...
1   Następne >   2