Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od towarów i usług X

I SA/Ka 179/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-04-24

1. Cena wyrobu nie zawierająca podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego nie oznacza ceny pomniejszonej o podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy...
/por. objaśnienia do załącznika nr 1 do rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lutego 1997 r. w sprawie podatku akcyzowego - Dz.U. nr 13 poz. 71 ze zm./., 2. Skoro...

I SA/Go 240/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-08-23

z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu importu towaru 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
, oraz zwrotu nadpłaty podatku akcyzowego z tytułu importu zadeklarowanego w poz. 1 zgłoszenia celnego nr [...] z dnia [...] roku w kwocie 1.850,60PLN ., Jak wynika z akt...

FSK 1409/04 - Wyrok NSA z 2005-02-25

Podatnikiem podatku akcyzowego, o którym mowa w art. 14a ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11...
rozliczeniowym występuje jednocześnie obowiązek w podatku akcyzowym. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu na rozprawie w Wydziale I Izby Finansowej skargi kasacyjnej Spółki...

I SA/Sz 1035/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-03-14

z dnia 19 października 2011 r. nr [...] w przedmiocie określenia kwoty podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. stwierdza...
., nr. [...] określającą K. K. kwotę podatku akcyzowego z tytułu importu samochodu osobowego marki [...] , rok produkcji 2004 w wysokości [...] zł oraz kwotę podatku...

I SA/Bk 153/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-09-13

. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. z dnia [...] grudnia 2004 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiące marzec i kwiecień 2004 r. Oddala skargę. W wyniku...
przeprowadzonej kontroli podatkowej w spółce jawnej 'S.', z siedzibą w S. organ pierwszej instancji stwierdził nieprawidłowości, w zakresie rozliczenia podatku akcyzowego...

I SA/Kr 2795/02 - Wyrok WSA w Krakowie z 2005-06-09

Art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ stanowił, że obowiązek podatkowy...
Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie podatku akcyzowego /Dz.U. nr 119 poz. 1259 ze zm./. Na mocy par. 5 cyt. rozporządzenia objęto...

I SA/Op 548/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-05-17

, art. 35 ust. 1 pkt 3 a także art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 11 poz. 50 ze zmianami...
) oraz § 2 ust. 1 pkt 1 i § 12 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz. U. nr 27 poz. 269), po rozpoznaniu...

I SA/Sz 1032/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-03-15

z dnia 19 października 2011 r. nr [...] w przedmiocie określenia kwoty podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług oddala skargę Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r...
akcyzowego w kwocie [...] zł oraz podatku od towarów i usług w kwocie [...] zł należnych z tytułu z tytułu importu samochodu osobowego., W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji...

III SA/Gl 399/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-09-21

Upadłości 'A' S.A. w R. w upadłości na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia...
. nr [...] określającą Spółce zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za czerwiec 2003 r. w kwocie [...] zł oraz wysokość zaległości podatkowej w podatku akcyzowym za ten okres...

I SA/Łd 375/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-07-11

. 86 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym oraz załącznika nr 2 do tego aktu jest wyrobem energetycznym. Ani przywożone ze składu podatkowego surowce w postaci oleju bazowego...
podatkowy, dokonujący na rzecz podmiotu, o którym mowa w art. 48 ust. 9 lub art. 59 ust. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wewnątrzwspólnotowego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100