Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek leśny X

SA/Bk 31/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1995-08-03

, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50/ oraz inne tego rodzaju umowy...
przez podatników, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, nie podlegają opłacie skarbowej. Sprzedający...

II FSK 74/07 - Wyrok NSA z 2008-03-18

1993 roku o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), dalej ustawa o VAT, a jedynie poniosła koszty zakupu. Obrót taki, w ocenie...
z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Odnosząc się do podstawowego zarzutu skargi kasacyjnej w przedmiocie naruszenia prawa...

III SA/Wa 187/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-22

w gospodarstwie rolnym podstawowe zabiegi agrotechniczne na gruntach wykonywał zięć i z tego tytułu został złożony wniosek o częściowy zwrot podatku akcyzowego za paliwo...
. z dnia [...] sierpnia 2020 r. nr [...] Pismem, z 23 lipca 2020 r. Pan J. L. wystąpił do Burmistrza Miasta i Gminy K. o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości...