Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób fizycznych X

II FSK 563/06 - Wyrok NSA z 2007-04-20

lutego 2002 r. działająca w formie spółki jawnej), nie wykazała do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego...
naliczonego, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm...

I SA/Gd 189/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-04-30

. z o.o. z siedzibą w B. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 29 grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za luty 2006 r. oddala skargę. Przedmiotem...
Celnego z dnia 3 września 2008 r. określającą 'A', sp. z o.o. z siedzibą w B. wysokość zobowiązania w podatku akcyzowym za luty 2006 r. w wysokości 41 733 zł., Podstawą...

I SA/Bd 93/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-06-15

akcyzowego od produkowanego spirytusu skażonego pod nazwą R. Podatek akcyzowy zaliczony przez podatnika do kosztów uzyskania przychodu wynikał z decyzji organu kontroli...
skarbowej wydanej za miesiące od czerwca do września 2001r. oraz ze złożonych przez podatnika deklaracji dla podatku akcyzowego za miesiące od października do grudnia...

I SA/Rz 86/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-05-15

[...] listopada 2007 r. nr [...] w przedmiocie zobowiązania w podatku akcyzowym za sierpień 2004r. - oddala skargę - Decyzją z dnia [...] grudnia 2005 r. (nr [...]) Dyrektor...
w podatku akcyzowym w związku ze sprzedażą samochodu osobowego przed pierwszą jego rejestracją na terytorium kraju za sierpień 2004 r., w wysokości 5.909,00 zł., utrzymał w mocy...

I SA/Lu 517/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-09-27

w L. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu sprzedaży energii elektrycznej...
1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz art. 13 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, Dyrektor Izby Celnej - po rozpatrzeniu...

I SA/Lu 77/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-05-25

Objęcie zakresem przedmiotowym ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 29 poz. 257 ze zm./ wyłącznie samochodów niezarejestrowanych na terenie...
członkowski Unii obciąża podatek akcyzowy, którego wielkość zależy od wieku pojazdu., System podatków /opłat wewnętrznych/ każdego z państw członkowskich...

I SA/Gd 692/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-12-15

opałowego wyniosła ogółem 5 596 426 litrów i zaewidencjonowana została w całości jako sprzedaż niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Natomiast w ocenie organu...
faktyczne, które miały wpływ na określenie przez organy wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu sprzedaży przez spółkę oleju opałowego na cele...

I SA/Ka 1097-1109/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-07-23

Zwolnienie określone w art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ dotyczy...
podatkowego - stanowiło naruszenie przepisu art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50...

II FSK 562/06 - Wyrok NSA z 2007-04-20

Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie podatku akcyzowego, odliczyła od kwoty należnego podatku VAT podatek akcyzowy zawarty w cenie zakupu benzyny lakierniczej...
, że podatek akcyzowy odliczony od należnego podatku VAT nie stanowi przychodu wspólników, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym wyroku Sąd...

I SA/Go 19/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-02-09

Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego oddala skargę. Skarżąca, RP Spółka z o. o. wniosła skargę...
: Naczelnik Urzędu Celnego) nr [...] z dnia [...].07.2004 r. ustalającej zobowiązanie w podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym., Z akt sprawy wynika że :, Decyzją z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100