Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X

II SA/Kr 843/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-08-24

i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym...
postępowania na poziomie 422 zł. Zarzuciła również, iż wzięto pod uwagę ceny brutto, mimo, że działki rolne są zwolnione z podatku VAT. Zdaniem strony skarżącej sporządzone operaty...

II SA/Op 624/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-02-09

np. wnioski o dopłaty obszarowe, zwrot podatku akcyzowego, dopłatę do materiału siewnego, księgi rejestru bydła i trzody, księgowość podstawową. Reprezentuje rodziców...
) oraz podatkowy z uwagi na uiszczane podatków i wszelkich innych danin publicznych. W ocenie skarżących, planowana inwestycja winna być uznana za zabudowę zagrodową...

II SA/Go 155/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-04-03

hazardowych obejmującą lata 2009 - 2011 potwierdza również włączone do akt sprawy pismo Departamentu Podatku Akcyzowego i Gier Ministerstwa Finansów nr [...] z dnia [...] sierpnia...