Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X

I GSK 648/16 - Wyrok NSA z 2018-05-25

. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od A.H. na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku 2400 (dwa tysiące czterysta) złotych...
) na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Gdyni z 14 września 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego., Sąd pierwszej instancji orzekał w następującym stanie sprawy...

III SA/Łd 521/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-06-29

określenia zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu postanawia przyznać adwokatowi J.B., prowadzącemu Kancelarię Adwokacką w Ł...
Izby Celnej w Ł. z dnia [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdu., W treści skargi strona...

III SA/Łd 667/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-06-29

określenia zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu postanawia przyznać adwokatowi J.B., prowadzącemu Kancelarię Adwokacką w Ł...
w Ł. z dnia [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdu., W treści skargi strona sformułowała wniosek...

III SA/Łd 722/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-06-29

określenia zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu postanawia przyznać adwokatowi J.B., prowadzącemu Kancelarię Adwokacką w Ł...
w Ł. z dnia [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdu., W treści skargi strona sformułowała wniosek...

III SA/Łd 671/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-06-29

określenia zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu postanawia przyznać adwokatowi J.B., prowadzącemu Kancelarię Adwokacką w Ł...
Izby Celnej w Ł. z dnia [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdu., W treści skargi strona...

III SA/Łd 670/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-06-29

określenia zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu postanawia przyznać adwokatowi J.B., prowadzącemu Kancelarię Adwokacką w Ł...
Izby Celnej w Ł. z dnia [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdu., W treści skargi strona...

III SA/Łd 1285/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-07-30

określenia zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdu postanawia przyznać adwokatowi J. B., prowadzącemu Kancelarię Adwokacką w Ł...
[...] (znak [...]) w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdu., Uprzednio skarżący złożył wniosek...

III SA/Łd 1309/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-07-30

określenia zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdu postanawia przyznać adwokatowi J. B., prowadzącemu Kancelarię Adwokacką w Ł...
. z dnia [...] (znak [...]) w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdu., Uprzednio skarżący złożył wniosek...

I FSK 1201/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-28

. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia 27 kwietnia 2007r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia: zwrócić skargę kasacyjną Wojewódzkiemu Sądowi...

I FSK 1034/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-03

Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 15 lutego2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego postanawia: zwrócić skargę...
1   Następne >   +2   +5   +10   19