Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Osoby niepełnosprawne X

I SA/Wr 4447/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-05-05

w odrębnych przepisach, 3) z niepodatkowych należności budżetowych'. W myśl art. 31 ust. 2 zwolnienie to nie dotyczyło podatku od gier, podatku akcyzowego oraz cła...
do tego zakładu, z podatków. Zwolnienie to nie będzie dotyczyło podatku od gier, podatku akcyzowego, oraz cła (ust. 2 pkt. 1 - 3). Wówczas to, do czasu wejścia w życie...

I SA/Wr 4448/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-05-05

zasad określonych w odrębnych przepisach, 3) z niepodatkowych należności budżetowych'. W myśl art. 31 ust. 2 zwolnienie to nie dotyczyło podatku od gier, podatku akcyzowego...
zwolnienie, w stosunku do tego zakładu, z podatków. Zwolnienie to nie będzie dotyczyło podatku od gier, podatku akcyzowego, oraz cła (ust. 2 pkt. 1 - 3). Wówczas to, do czasu...

I SA/Wr 4449/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-05-05

w odrębnych przepisach, 3) z niepodatkowych należności budżetowych'. W myśl art. 31 ust. 2 zwolnienie to nie dotyczyło podatku od gier, podatku akcyzowego oraz cła...
, w stosunku do tego zakładu, z podatków. Zwolnienie to nie będzie dotyczyło podatku od gier, podatku akcyzowego, oraz cła (ust. 2 pkt. 1 - 3). Wówczas to, do czasu wejścia w życie...

I SA/Wr 4446/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-05-05

akcyzowego oraz cła. Prowadzący zakład pracy chronionej miał obowiązek przekazywać środki uzyskane z tytułu zwolnień z podatków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób...
[...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu...

I GSK 254/21 - Wyrok NSA z 2021-09-15

po miesiącu, w którym pobrano zaliczki. Jeszcze raz podkreślić należy, że art. 38 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym jest przepisem szczególnym względem ust. 1...
. 38 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.; dalej: ustawa o podatku...