Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opinia zabezpieczająca X

III SA/Gl 472/22 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2022-08-08

w przedmiocie podatku akcyzowego za marzec, kwiecień, maj i październik 2018 r. postanawia odrzucić skargę Pismem z dnia 22 kwietnia 2022 r. P. Sp. z o.o. w S. (dalej...
. nr 338000-COP1.4105.6.2021.PK utrzymującą własną decyzję wydana w I instancji z dnia 15 września 2021 r. w przedmiocie podatku akcyzowego za marzec, kwiecień, maj i październik 2018 r...