Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X

I SA/Lu 351/20 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2020-07-02

sprawy ze sprzeciwu W. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju...
od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. wydanej w przedmiocie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów...

I FZ 152/22 - Postanowienie NSA z 2022-08-12

Zażalenie J. P. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 maja 2022 r., sygn. akt I SPP/Wr 12/22 odrzucające sprzeciw w sprawie ze skargi J. P. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2021 r., nr [...] w przedmiocie opłaty paliwowej za wrzesień 2016 r. postanawia uchylić zaskarżone postanowienie

I SA/Wr 1188/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-03-19

Skarga J.M. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie opłaty paliwowej za sierpień 2012 r. postanawia: odrzucić sprzeciw.

I SA/Wr 1189/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-03-19

Skarga J.M. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie opłaty paliwowej za wrzesień 2012 r. postanawia: odrzucić sprzeciw.