Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X

III SA/Kr 795/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-15

Izby Celnej z dnia 22 maja 2009 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w miesiącu styczniu 2007 r. z dnia 22 maja 2009 r...
. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w miesiącu lutym 2007 r. z dnia 22 maja 2009 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego...

I SAB/Ol 9/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-07-06

niejawnym skargi 'A' Sp.z o.o. na bezczynność Naczelnika Urzędu Celnego w przedmiocie braku zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym postanawia 1. odrzucić skargę 2. zwrócić...
w podatku akcyzowym., Spółka wniosła o zobowiązanie Naczelnika Urzędu Celnego (dalej Naczelnik Urzędu Celnego, organ I instancji) do niezwłocznego zwrotu nadpłaty w podatku...

I SA/Bk 28/05 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2005-03-09

. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc marzec i kwiecień 2004 r. p o s t a n a w i a odrzucić skargę W wyniku przeprowadzonej kontroli podatkowej organ pierwszej...
instancji stwierdził nieprawidłowości w zakresie rozliczenia podatku akcyzowego za miesiące marzec i kwiecień 2004r. z tytułu sprzedaży papierosów, które nie zostały...

I SA/Go 926/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-11-03

na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego oddala skargę. I SA/Go 926/10, Uzasadnienie, Skarżąca...
nr [...] z dnia [...] lipca 2004r. ustalającą Spółce zobowiązanie w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym., W sprawie ustalono następujący stan faktyczny:, Decyzją z dnia...

I SA/Go 683/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-11-03

Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego oddala skargę. I SA/Go 683/10, Uzasadnienie, Skarżąca RP...
[...] października 2004r. ustalającą Spółce zobowiązanie w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym., W sprawie ustalono następujący stan faktyczny:, Decyzją z dnia...

I SA/Go 764/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-11-03

Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego oddala skargę. Skarżąca RP Spółka z o. o. wniosła skargę...
. określającą zobowiązanie w podatku od towarów i usług i akcyzowym., W sprawie ustalono następujący stan faktyczny:, Decyzją z dnia [...] września 2004r. Naczelnik Urzędu Celnego...

I SA/Go 925/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-11-03

na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego oddala skargę. Skarżąca RP Spółka z o. o. wniosła...
. określającą zobowiązanie w podatku od towarów i usług i akcyzowym., W sprawie ustalono następujący stan faktyczny:, Decyzją z dnia [...] sierpnia 2004r. Naczelnik Urzędu...

III SA/Kr 1180/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-25

listopada 2010 r. sprawy ze skargi W. B. w przedmiocie stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie rozliczenia podatku akcyzowego postanawia: skargę odrzucić. W dniu 20 września...
podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego za poszczególne okresy rozliczeniowe od 1 czerwca do 31 grudnia 2005 r. Postępowanie to zostało zakończone doręczeniem w dniu...

I SA/Wr 52/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-03-21

niejawnym sprawy ze skargi J. P. na dokument wydany przez Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia: odrzucić skargę...
[...]r. zarzucił przepisom ustawy z dnia [...]r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r...

I SA/Wr 1748/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-01-10

kwoty nadpłaconego podatku akcyzowego wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wpłaty. W uzasadnieniu tego środka zaskarżenia podatnik podniósł, iż zobowiązanie - na podstawie...
uregulowań zawartych w ustawie z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 29, poz. 257 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100