Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich X

I SA/Gl 1419/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-09-29

Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności osoby trzeciej z tytułu podatku akcyzowego za listopad 2014 r. wraz z należnymi...
odpowiedzialności podatkowej M. W., jako osoby trzeciej wraz z A Sp. z o.o. (dalej - Spółka) za zaległości podatkowe z tytułu podatku akcyzowego - sprostowanej na korzyść...

I SA/Gl 1420/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-09-29

Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności osoby trzeciej z tytułu podatku akcyzowego za styczeń 2015 r. wraz z należnymi...
odpowiedzialności podatkowej M. W., jako osoby trzeciej wraz z A Sp. z o.o. (dalej - Spółka) za zaległości podatkowe z tytułu podatku akcyzowego - sprostowanej na korzyść...

I SA/Gl 1422/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-09-29

Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności osoby trzeciej z tytułu podatku akcyzowego za grudzień 2014 r. wraz z należnymi...
odpowiedzialności podatkowej M.W., jako osoby trzeciej wraz z A Sp. z o.o. (dalej - Spółka) za zaległości podatkowe z tytułu podatku akcyzowego - sprostowanej na korzyść Strony...