Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich X

III SA/Wa 768/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-09-09

podatkowe spółki w podatku akcyzowym za czerwiec 2016 r. 1) uchyla zaskarżoną decyzję; 2) zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. na rzecz E. S. kwotę 997 zł...
odpowiedzialności E. S. (dalej: 'Strona', 'Skarżąca') wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku akcyzowym za czerwiec 2016 r., 1.2. Jak wynika z akt sprawy...

III SA/Wa 767/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-09-09

podatkowe spółki w podatku akcyzowym za kwiecień 2016 r. 1) uchyla zaskarżoną decyzję; 2) zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. na rzecz E. S. kwotę 997 zł...
odpowiedzialności E. S. (dalej: 'Strona', 'Skarżąca') wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku akcyzowym za kwiecień 2016 r., 1.2. Jak wynika z akt sprawy...

III SA/Wa 766/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-09-09

podatkowe spółki w podatku akcyzowym za marzec 2016 r. 1) uchyla zaskarżoną decyzję; 2) zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. na rzecz E. S. kwotę 997 zł...
odpowiedzialności E. S. (dalej: 'Strona', 'Skarżąca') wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku akcyzowym za marzec 2016 r., 1.2. Jak wynika z akt sprawy...

I SA/Wr 688/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-03-30

za zaległości w podatku akcyzowym, odsetki za zwłokę i koszty postępowania egzekucyjnego, oddala skargę w całości. 1. Postępowanie przed organami administracji publicznej., 1.1....
podatkową tej Spółki w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego B., nr VIN: [...], odsetki za zwłokę oraz koszty postępowania...

I SA/Wr 689/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-03-30

za zaległości w podatku akcyzowym, odsetki za zwłokę i koszty postępowania egzekucyjnego, oddala skargę w całości. 1. Postępowanie przed organami administracji publicznej., 1.1....
podatkową tej Spółki w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego B., nr VIN: [...], odsetki za zwłokę oraz koszty postępowania...

I SA/Wr 690/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-03-30

w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego marki O., nr [...], odsetki za zwłokę oraz koszty postępowania egzekucyjnego - uchylił...
decyzję tę utrzymał w mocy., 1.2. Jak wynika z akt sprawy, NUS decyzją z dnia 29 sierpnia 2017 r. określił Spółce zobowiązanie w podatku akcyzowym w kwocie 1.559,00 zł z tytułu...

I SA/Wr 704/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-03-30

w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego marki M., nr [...], odsetki za zwłokę oraz koszty postępowania egzekucyjnego - uchylił decyzję...
tę utrzymał w mocy., 1.2. Jak wynika z akt sprawy, NUS decyzją z dnia 29 sierpnia 2017 r. określił Spółce zobowiązanie w podatku akcyzowym w kwocie 28.031,00 zł z tytułu...

I SA/Wr 700/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-03-30

za zaległości w podatku akcyzowym, odsetki za zwłokę i koszty postępowania egzekucyjnego: oddala skargę w całości. 1. Postępowanie przed organami administracji publicznej...
: Spółka), za: zaległość podatkową tej Spółki w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego B. nr VIN [...], odsetki za zwłokę...

I SA/Wr 702/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-03-30

za zaległości w podatku akcyzowym, odsetki za zwłokę i koszty postępowania egzekucyjnego: oddala skargę w całości. 1. Postępowanie przed organami administracji publicznej...
: Spółka), za: zaległość podatkową tej Spółki w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego B. nr VIN [...], odsetki za zwłokę...

I SA/Wr 699/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-03-30

za zaległości w podatku akcyzowym, odsetki za zwłokę i koszty postępowania egzekucyjnego: oddala skargę w całości. 1. Postępowanie przed organami administracji publicznej...
: Spółka), za: zaległość podatkową tej Spółki w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego B. nr VIN [...], odsetki za zwłokę...
1   Następne >   +2   5