Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X

I SA/Rz 737/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-02-18

zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym w kwocie 6.116 zł. z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego marki Mercedes Benz Vito, 2. nr (...) w przedmiocie...
określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym w kwocie 5.101 zł. z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego marki Mercedes Benz Vito, 3...

III SA/Gl 1308/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-02-15

niejawnym sprawy ze skargi A.P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego p o s t a n a w i a: odmówić sporządzenia...
. z [...] nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego., Wnioskiem z [...] skarżący wniósł o sporządzenie uzasadnienia tego wyroku., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył...

III SA/Po 412/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-11-26

określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym; postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia. /-/M. Ławniczak Zgodnie z art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...
zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym. W konsekwencji końcowy termin na wystąpienie z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia przedmiotowego wyroku upływał z dniem 17...

III SA/Po 1519/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-05-15

[...] września 2013 roku Nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc kwiecień 2008 roku; postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia...
[...] września 2013 roku w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc kwiecień 2008 roku., Końcowy termin na wystąpienie z wnioskiem...

I SA/Ol 536/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-05-23

zobowiązania w podatku akcyzowym od stycznia do grudnia 2007r. postanawia: odmówić sporządzenia i doręczenia uzasadnienia wyroku Wyrokiem z dnia 16 stycznia 2014r. sygn. akt...
określenia wysokości zobowiązania w podatku akcyzowym od stycznia do grudnia 2007r., W dniu 29 stycznia 2014r. (data nadania w placówce operatora pocztowego) Skarżący złożył...

III SA/Gl 1166/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-11-23

listopada 2015 r. sprawy ze skargi 'A' K. G., A. O. sp. j. w G. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia...
Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego., W piśmie nadanym w urzędzie pocztowym w dniu [...] r. strona skarżąca wniosła o sporządzenie...

I SA/Sz 550/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-01-31

podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług p o s t a n a w i a: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wyrokiem...
z dnia 13 grudnia 2012 r. oddalił skargę M. K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie określenia kwoty podatku akcyzowego i podatku od towarów...

I SA/Gd 303/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-06-11

podatku akcyzowego za czerwiec 2013 r. z tytułu posiadania wyrobów akcyzowych p o s t a n a w i a: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku W dniu 21 maja 2014...
stycznia 2014 r. w przedmiocie podatku akcyzowego za czerwiec 2013 r. z tytułu posiadania wyrobów akcyzowych., Pismem z dnia 4 czerwca 2014 r., nadanym na poczcie w dniu 4...

III SA/Gl 377/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-21

sprawy ze skargi I. W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego w kwestii wniosku o sporządzenie uzasadnienia...
skargę I.W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego., Tymczasem pełnomocnik strony skarżącej już w dniu 29 kwietnia...

I SA/Go 601/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-04-15

I SA/Go 601/14 w sprawie ze skargi P.K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia...
oddalił skargę P.K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] sierpnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu...
1   Następne >   +2   +5   10