Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X

III SA/Wa 2308/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-10-25

przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 109 poz. 1245 ze zm./ zważyć należało, iż chociaż prawo Strony skarżącej do otrzymania rabatów...
przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 109, poz. 1245 ze zm.). Jak stwierdził organ kontroli Spółka pomijając treść zawartych...

II SA 2063/01 - Wyrok NSA z 2002-04-19

o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 109 poz. 1245 ze zm./. Stosownie do par. 45 ust. 1 cytowanego rozporządzenia nabywca towaru lub usługi...
rozliczeń. Dokument ten stanowi 'techniczną' informację o konieczności wystawienia dokumentu korygującego, zgodnego z przepisami o podatku VAT., Kwestionując zalecenie...

VII SA/Wa 2474/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-16

nałożonym na spirytus konsumpcyjny i korzysta on ze zwolnienia z podatku akcyzowego.' Z tego względu dochodzenie zostało umorzone, co nie oznacza, że Państwowy Powiatowy...