Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X

III RN 29/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-03-07

oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 154 poz. 797 ze zm. /a następnie odpowiednio także: w par. 67 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie...
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz.U. nr 156 poz. 1024 ze zm./ stawka podatku '0' procent w podatku...

III SA/Gl 212/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-02-03

sprawy ze skargi Z.J. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia: odrzucić skargę. Na podstawie zarządzenia...

I SA/Gd 2518/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-05-24

wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 154 poz. 797 ze zm./, zaś winna być opodatkowania na zasadach ogólnych według...
grudnia 1995r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 154 poz. 797 ze zm./ stawkę podatku '0' procent stosuje...

I SA/Lu 521/00 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-05-18

1. Garaż przynależny lokalowi mieszkalnemu jest towarem w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym...
. 68 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz.U....

FSA 3/01 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-11-19

stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, dalej w skrócie: ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r., określił 'B.' S.A....
. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 156 poz. 1024/ stawka '0' procent mogła być zastosowana...

I SA/Wa 1640/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-09

zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru...
(usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym, (2) ...'. Zgodnie natomiast z art. 3 ust. 1 pkt 9 i 10 tej ustawy, (9) towar - oznacza...

I SA/Wa 1639/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-09

przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega...
obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym, (2) ...'. Zgodnie natomiast z art. 3 ust. 1 pkt 9 i 10 tej ustawy, (9) towar - oznacza rzecz...

III SA 704/94 - Wyrok NSA z 1995-04-12

powołano się na art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ i podano, że z faktur...
, w związku z art. 2 i art. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ gospodarstwa rolne Skarbu...

I SA/Gd 1651/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-08-11

stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych/., Skoro zatem...
Grunty stanowiące nieużytki, ale wchodzące w skład gospodarstwa rolnego /art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym - Dz.U. 1993 nr 94 poz. 431...

II SA/Gd 543/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-10-16

akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym, nie można wywnioskować...
nie niższej niż 1000 zł, wskazując jednocześnie, że sprzedaż ta jest zwolniona z podatku VAT., Uzasadniając w uchwale zapis odnoszący się do zwolnienia sprzedaży z podatku...
1   Następne >   3