Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X

I SA/Ke 515/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-12-15

w sprawie ze skarg D.S. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w K.: z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za styczeń 2004r. z dnia...
[...]. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za luty 2004r. z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za kwiecień 2004r. z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego...

I GSK 1073/13 - Wyrok NSA z 2013-12-13

. nr [...], z dnia [...] września 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym 1. uchyla punkt 3 i 4 zaskarżonego wyroku; 2. zasądza...
podatkowego w podatku akcyzowym oraz z dnia [...] września 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku akcyzowego, stwierdził nieważność...

I GSK 1007/13 - Wyrok NSA z 2013-12-13

. nr [...], z dnia [...] września 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym 1. uchyla punkt 3 i 4 zaskarżonego wyroku; 2. zasądza...
w podatku akcyzowym oraz z dnia [...] września 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku akcyzowego, stwierdził nieważność decyzji Dyrektora...

I GSK 1118/13 - Wyrok NSA z 2013-12-13

. nr [...], z dnia [...] września 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym 1. uchyla punkt 3 i 4 zaskarżonego wyroku; 2. zasądza...
w podatku akcyzowym oraz z dnia [...] września 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku akcyzowego, stwierdził nieważność decyzji Dyrektora...

I GSK 1085/13 - Wyrok NSA z 2013-12-13

. nr [...], z dnia [...] sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym 1. uchyla punkt 3 i 4 zaskarżonego wyroku; 2. zasądza...
w podatku akcyzowym oraz z dnia [...] sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku akcyzowego, stwierdził nieważność decyzji...

I GSK 1239/13 - Wyrok NSA z 2013-12-13

. nr [...], z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym 1. uchyla punkt 3 i 4 zaskarżonego wyroku; 2. zasądza...
podatkowego w podatku akcyzowym oraz z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku akcyzowego, stwierdził nieważność decyzji...

I GSK 1261/13 - Wyrok NSA z 2013-12-13

. nr [...], z dnia [...]4 listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym 1. uchyla punkt 3 i 4 zaskarżonego wyroku; 2. zasądza...
akcyzowym oraz z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku akcyzowego, stwierdził nieważność decyzji Dyrektora...

I GSK 995/13 - Wyrok NSA z 2013-12-04

[...] czerwca 2011 r. nr [...], z dnia [...] czerwca 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym 1. uchyla punkt 3 i 4...
zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym oraz z dnia [...] czerwca 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku akcyzowego, stwierdził...

I GSK 997/13 - Wyrok NSA z 2013-12-04

[...] maja 2011 r. nr [...], z dnia [...] maja 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym 1. uchyla punkt 3 i 4 zaskarżonego...
zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym oraz z dnia [...] maja 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku akcyzowego, stwierdził nieważność...

I GSK 960/13 - Wyrok NSA z 2013-12-04

[...] czerwca 2011 r. nr [...], z dnia [...] czerwca 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym 1. uchyla punkt 3 i 4...
podatkowego w podatku akcyzowym oraz z dnia [...] czerwca 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku akcyzowego, stwierdził nieważność...
1   Następne >   +2   +5   +10   100