Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Jednostki badawczo-rozwojowe X

I SA/Rz 347/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-03-19

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D.W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] grudnia 2006 r. nr [....] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym...
za październik 2004r. p o s t a n a w i a odrzucić skargę. Wymienioną wyżej decyzję dotyczącą zobowiązania w podatku akcyzowym za październik 2004r. Dyrektor Izby Celnej...