Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Interpretacje podatkowe X

III SA/Gl 1222/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-12-21

Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego (interpretacja indywidualna przepisów) oddala skargę. Przedmiot skargi stanowi interpretacja indywidualna...
przedstawione we wniosku z dnia [...] o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku akcyzowego, w zakresie rozliczenia nadwyżki podatku...

III SA/Gl 2381/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-25

publicznych w kwestii podatku akcyzowego 1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną; 2. zasądza od Ministra Finansów na rzecz strony skarżącej kwotę 457 zł (słownie...
o udzielnie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego od energii elektrycznej zużywanej w procesach metalurgicznych., Zgodnie...

III SA/Gl 1794/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-03-20

. z o. o. w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. Przedmiotem skargi w niniejszej sprawie...
dotyczącego obowiązku zapłaty podatku akcyzowego., W podstawie prawnej interpretacji powołany został art. 14 b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t....

I FSK 977/08 - Wyrok NSA z 2009-06-30

PKWiU 24.14.73-67.90 i kodem CN 2707 99 99, wyprodukowany i zużyty na cele opałowe, nie podlega podatkowi akcyzowemu. We wniosku z dnia 2 stycznia 2007r. Spółka wystąpiła...
z pytaniem, czy olej opałowy, który zamierza produkować, podlega przepisom ustawy o podatku akcyzowym i jeżeli tak to jaką stawką powinien być opodatkowany. Wskazano...

I GSK 1258/13 - Wyrok NSA z 2014-10-22

podatku akcyzowego., Sąd I instancji wskazał w swoim rozstrzygnięciu, że zaskarżona interpretacja indywidualna została wydana w następującym stanie faktycznym i prawnym:, F...
interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku zapłaty akcyzy., We wniosku spółka podała...

III SA/Gl 1468/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-12-06

w Z. na interpretację Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego (interpretacji indywidualnej) 1. uchyla zaskarżoną interpretację, 2...
w Z. zwróciła się do Ministra Finansów o udzielnie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie prawa...

I SA/Bd 884/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-01-11

W świetle art. 1 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym obowiązkiem podatnika podatku akcyzowego jest zawarcie wartości tego podatku w cenie wyrobu...
akcyzowego i w konsekwencji tego faktu obciążenie tym podatkiem konsumenta. Obowiązek ten dotyczy także syndyka sprzedającego wyroby akcyzowe podczas toczącego...

III SA/Po 615/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-12-30

. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 31 maja 2010 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego o d d a l a s k a r g ę W dniu 15 marca 2010 r. spółka A w K...
. złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy energii...

I GSK 1077/09 - Wyrok NSA z 2010-09-14

Skarżąca zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy:, 1) sprzedaż w ramach struktury komisowej podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?;, 2) ma w konsekwencji...
akcyzy zapłaconej przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów?., Zdaniem skarżącej, zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz...

I SA/Rz 544/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-10-05

Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, interpretacją...
elektryczną. Skarżąca spółka posiada koncesję na obrót energią elektryczną. Jest również zarejestrowana jako podatnik podatku akcyzowego. W świetle ustawy z dnia 20 lutego 2015 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100