Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja weterynaryjna X

I FSK 530/15 - Wyrok NSA z 2015-10-01

września 2008 r., nr IBPP3/443-424/08/DG w przedmiocie podatku akcyzowego 1) uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi...
podatku akcyzowego., Stan sprawy przedstawiony przez Sąd I instancji, We wniosku z dnia 4 czerwca 2008 r. Spółka wskazała, że prowadzi produkcję amortyzatorów...