Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grunty warszawskie X

III SA/Lu 401/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-12-20

od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), użytkowanie wieczyste nie podlegało w ogóle opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług., Od dnia...
tego rodzaju opłat podatkiem VAT. Wspomnianym wyżej pismem z dnia [...] kwietnia 2005 r., Urząd Miasta anulował zgodę na rozłożenie opłaty rocznej na raty. Zdaniem...

OPK 19/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-10-14

./, według którego termin przewidziany w art. 48 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ jest terminem...