Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geodezja i kartografia X

I OSK 989/18 - Wyrok NSA z 2018-11-08

uiszczony podatek istnieje wyłącznie w odniesieniu do nadpłaty w podatku konsumpcyjnym (np. w podatku akcyzowym), a skoro dodatkowe opłaty geodezyjne podatkiem takim...
akcyzowym podatnik, który ciężar tego podatku przerzucił na konsumentów, jednak podatek akcyzowy jest podatkiem konsumpcyjnym, co oznacza, że obciąża towar, a ta sytuacja...

I OSK 545/18 - Wyrok NSA z 2018-07-18

wyłącznie w odniesieniu do nadpłaty w podatku konsumpcyjnym (np. w podatku akcyzowym), a skoro dodatkowe opłaty geodezyjne podatkiem takim nie są, to tym samym dla oceny...
w uchwale NSA o sygn. akt I GPS 1/11, która co prawda została podjęta na tle sporów dotyczących podatku akcyzowego, jednak tezy w niej zawarte należy uznać za uniwersalne...