Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X

II SA/Go 677/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-11-26

) odmówił udostępnienia informacji publicznej dotyczącej podania wykazu osób, które do dnia 28 lutego 2015 r. złożyły wnioski o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie...
2015 r. o zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej, za informację publiczną;, - art. 2 ust. 1 tej ustawy poprzez...

II SAB/Wa 104/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-10

ustanowienia rynku wewnętrznego w podatku akcyzowym, obejmującego wyroby objęte rynkiem wewnętrznym według prawa unijnego. We wniosku Spółka wskazała, że szczególnie...
zainteresowana jest wyjaśnieniem w jaki sposób Polska w ustawie o podatku akcyzowym z 23 stycznia 2004 r. i z 6 grudnia 2008 r. wyłączyła produkty energetyczne objęte art. 2 ust...

II SA/Wa 390/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-07

reglamentowanego, którego wpis do rejestru PPT jest uregulowany w ustawie o podatku akcyzowym. Odnosząc się natomiast do zagrożeń związanych z ujawnieniem tajemnicy...
pośredniczącego podmiotu tytoniowego gwarantuje, iż nie będzie on podatnikiem podatku akcyzowego w przypadku dokonania określonych czynności z wykorzystaniem suszu tytoniowego - wyrobu...

II FSK 1805/10 - Wyrok NSA z 2012-03-13

za wydanie innych zaświadczeń, w tym za wydanie podobnego, pod względem nakładu pracy, zaświadczenia o uiszczeniu podatku akcyzowego w związku z wewnątrzwspólnotowym...
nabyciem podatku akcyzowego. W opinii skarżącego poczynienie takich ustaleń powinno być punktem wyjścia do oceny podnoszonych przez niego argumentów o niezgodności podatku...

IV SAB/Wr 172/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-12-11

o przyjęciu członków do koła łowieckiego 'A'., 7. Czy koło łowieckie otrzymuje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, który wynosi w roku 2017 86 zł...
m.in. z wpisowego uiszczonego przez nowych członków, czy też z otrzymanego zwrotu podatku akcyzowego. Zgodnie z § 74 ust. 1 pkt 3 lit. a) i c) Statutu PZŁ, obie wymienione...

I OSK 951/19 - Wyrok NSA z 2020-03-10

. Czy Koło Łowieckie otrzymuje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, który w 2017 r. wynosi 86 zł od hektara, 86zł x55 ha: 4730 zł?, 8...
działalności statutowej, pochodzących m.in. z wpisowego uiszczonego przez nowych członków, czy też z otrzymanego zwrotu podatku akcyzowego. Zgodnie z § 74 ust. 1 pkt 3...

II SA/Wa 1941/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-14

z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego., Nadto wnioskodawca sprecyzował...
poszczególnych danych, zsumowania, a następnie kwalifikacji ww. danych w odniesieniu do poszczególnych podatków., Na poparcie powyższego stanowiska organ drugiej instancji...

II SA/Wa 1942/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-23

podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego., Nadto wnioskodawca...
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Nadto Skarżący sprecyzował...

II SA/Wa 790/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-07

uszczupleniu zobowiązań podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego...
, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Nadto Skarżący sprecyzował, że wnosi o wskazanie tylko takich przypadków...

I OSK 143/14 - Wyrok NSA z 2014-12-18

podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego., Nadto wnioskodawca...
podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Nadto skarżący sprecyzował, że wnosi...
1   Następne >   +2   4