Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X

I SA/Go 280/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-07-02

podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. R.S. wniósł skargę na decyzję...
skarżącemu wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego., W skardze zawarto wniosek o wstrzymanie wykonania...

I GZ 315/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-11

niedopuszczalności wniesienia zażalenia na postanowienie w sprawie podatku akcyzowego postanawia: oddalić zażalenie. Postanowieniem z dnia 17 grudnia 2012 r., sygn. akt...