Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dewizowe prawo X

III SA/Lu 323/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-01-21

Celnej z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie określenia wysokości podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług uchyla zaskarżoną decyzję i zasądza od Dyrektora Izby...
. 35 ust. 1 pkt 2, art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 11, poz. 50, z późn. zm.), art. 31 ust...

III SA 3411/02 - Wyrok NSA z 2003-11-20

i usług oraz o podatku akcyzowym. Przepis par. 38 tego rozporządzenia określa, jakie co najmniej dane powinna zawierać prawidłowo wystawiona faktura VAT. Ponadto w ust. 5 par...
i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 154 poz. 797 ze zm./., Przepis art. 32 ust. 1 ustawy, regulujący konieczne elementy składowe faktury VAT, wśród tych skladników...