Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Czystość i porządek X

I GSK 903/11 - Wyrok NSA z 2013-03-14

. nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od S. B...
podatku akcyzowego za wskazane miesiące 2005 r. uchylił decyzje organu II instancji określające zobowiązanie w podatku akcyzowym za czerwiec, lipiec i listopad 2005 r...

I SA/Bk 759/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-01-14

pieniężnych, którą należy zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę i w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych...
przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Pojęcie 'górna stawka' odpowiada definicji 'ceny'. Rada Gminy...

I SA/Bk 1243/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-05-05

od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem...
za towar lub usługę., W cenie powinien być uwzględniony podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru, (usługi...

II SA/Gl 1099/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-06-09

to z odrębnych przepisów, uwzględnia się podatek od towarów i usług czy podatek akcyzowy. Podatek ten jest cenotwórczy, przy czym dla odbiorcy usług jest obojętnym, czy cena...
oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym', Zdaniem składu...

VIII SA/Wa 574/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-29

pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy...
, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. W § 2 pkt 1 zaskarżonej uchwały wskazano...

II SA/Gl 121/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-05-16

i w której, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów, uwzględnia się podatek od towarów i usług czy podatek akcyzowy., Mając powyższe na uwadze trzeba stwierdzić, iż katalog górnych stawek...
jest zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę: w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż...

I SA/Bk 1235/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-05-11

, którą należy zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie powinien być uwzględniony podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych...
przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów lub usług oraz podatkiem akcyzowym. Zdaniem autora skargi pojęcie 'górna stawka' odpowiada...

II SA/Gl 623/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-09-11

przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi...
) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Tym samym Rada Gminy ustalając maksymalne stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych winna...

II SA/Gl 116/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-05-16

i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu takimi podatkami. Ustawy tej nie stosuje się, zgodnie z jej art. 1 ust. 2, jedynie wówczas...
lub usługę. W cenie tej uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega...

II SA/Wr 138/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-05-10

uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów...
i usług oraz podatkiem akcyzowym., Zdaniem Sądu, pojęcie 'górna stawka' odpowiada definicji 'ceny', a zatem wartości wyrażonej w jednostkach pieniężnych, którą kupujący...
1   Następne >   2