Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne prawo X

I SA/Go 308/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-01-17

Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu importu towaru 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
decyzję Naczelnika Urzędu Celnego z dnia [...].08.2006 roku odmawiającą stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym od importowanego towaru., Z akt sprawy wynika że :, Dnia...

I GSK 59/10 - Wyrok NSA z 2011-03-11

podatku akcyzowego 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od K. R. na rzecz Dyrektora Izby Celnej w S. kwotę 2700 (dwa tysiące siedemset) złotych tytułem kosztów...
. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w S. z dnia [...] czerwca 2009 r., nr [...], w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiące od maja do grudnia 2004 r., Przedstawiając stan...

III SA/Kr 110/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-11-20

z dnia [...] nr : [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc kwiecień 2001 r. s k a r g ę o d d a l a W dniach od [...] do [...] 2004r. funkcjonariusze celni Urzędu...
Celnego przeprowadzili w skarżącej spółce 'A' J. K., T. K. s.c. w A. , kontrolę prawidłowości deklarowanych kwot podatku akcyzowego za okres od 26.04.2000r....

I SA/Go 447/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-02-14

na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty podatku akcyzowego z tytułu importu towaru 1. uchyla zaskarżoną...
z [...] września 2006 r. nr [...] odmawiającą B. POLSKA Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością stwierdzenia nadpłaty podatku akcyzowego z tytułu importu towaru w kwocie...

I SA/Go 353/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-02-05

Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty podatku akcyzowego 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. określa, że zaskarżona decyzja...
Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością stwierdzenia nadpłaty podatku akcyzowego z tytułu importu towaru w kwocie 12.845,90 zł., Z ustaleń faktycznych wynikało...

III SA/Łd 555/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-09-19

w zakresie podatku akcyzowego za październik 2008 roku oddala skargę. Decyzją z dnia [...], nr [...] Naczelnik Urzędu Celnego II w Ł. działając na podstawie art. 207 § 1 i 2...
akcyzowym (Dz.U. Nr 29 poz. 257 ze zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt 1 i § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie obniżenia stawek podatku...

I GSK 278/10 - Wyrok NSA z 2011-06-07

podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od J. O. na rzecz Dyrektora Izby Celnej w K. kwotę 200 (słownie: dwieście) złotych...
. O. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z [...] lipca 2009 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego, z następującym uzasadnieniem., W dniu [...] grudnia 2004 r...

V SA/Wa 710/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-30

w [...] na decyzję Dyrektora Izby Celnej w [...] z dnia [...] grudnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym; oddala skargę Przedmiotem skargi...
stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej we wrześniu 2007 r. w kwocie 3.588.680 zł oraz odmawiającą zwrotu odsetek...

I SA/Go 1143/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-12-29

Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym za okres od lutego do grudnia 2008 r. oddala skargę. I SA...
. do [...] grudnia 2008 r., Naczelnik Urzędu Celnego decyzją z dnia [...] maja 2009 r. odmówił skarżącemu stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym w kwocie 184.569,00 zł...

I GSK 319/10 - Wyrok NSA z 2011-06-07

podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od J. O. na rzecz Dyrektora Izby Celnej w K. kwotę 200 (słownie: dwieście...
. O. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z [...] lipca 2009 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego, z następującym uzasadnieniem., W dniu [...] grudnia 2004 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100