Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Żołnierze zawodowi X

V SA/Wa 1732/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-04

. Nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez częściowe zwolnienie od kosztów sądowych...
, iż zobowiązania z tytułu zaległego podatku akcyzowego wynoszą około 150.000,00 zł. Miesięczne wydatki związane z niezbędnym utrzymaniem wnioskodawca wyliczył na kwotę około 1.000...

I SA/Go 569/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-12-10

podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. R.S. wniósł skargę na decyzję...
wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego., W skardze zawarto wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej...