Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 651 Sprawy funduszy emerytalnych X

III SA/Po 396/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-10-02

Z MOŻLIWOŚCIĄ SPRAWNEGO ZAŁATWIANIA SPRAW W URZĘDACH., PRZYWOŁUJĄC TREŚĆ ART. 162 §2 ORAZ ART. 233 §1 USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 ROKU ORDYNACJA PODATKOWA (DZ.U. Z 2005 R. NR 8...
Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. - ORDYNACJA PODATKOWA (DZ.U. Z 2005 R. NR 8 POZ. 60 ZE ZM.) JAKO ORGAN ODWOŁAWCZY. W TYM MIEJSCU PODKREŚLIĆ NALEŻY, IŻ SĄD JAKO NIEZASADNE...

III SAB/Wr 16/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-10-21

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst: Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.). W świetle rozwiązań przyjętych we wskazanych przepisach...

III SO/Wr 7/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-10-21

1997 - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst: Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.). W świetle rozwiązań przyjętych we wskazanych przepisach, do organów administracji...

III SAB/Wr 15/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-10-25

postępowania administracji publicznej (jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm. ) i w przepisach art. 13-14 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 - Ordynacja podatkowa...