Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku X

II SA/Wa 1628/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-13

oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Stosownie zaś do treści...
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) - zwanej dalej Kpa, oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja...

II SAB/Wa 764/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-12-05

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r...
r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa W ocenie Sądu pismo...

II SA/Wa 2017/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-12-07

w działach IV, V i VI ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Sądy administracyjne...
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60, 730, 1133 i 2196), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja...

II SAB/Wa 771/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-28

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996 i 1579), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz...
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Sądy administracyjne orzekają także w sprawach...

II SA/Wa 231/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-03-31

. poz. 60, 730, 1133 i 2196), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm...
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Sądy administracyjne orzekają także w sprawach sprzeciwów...

IV SAB/Po 107/22 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2022-07-21

. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540...
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., § 2a. Sądy administracyjne orzekają także w sprawach...

IV SAB/Po 108/22 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2022-07-21

. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, 1598...
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., § 2a. Sądy administracyjne orzekają także w sprawach...

II SAB/Wa 769/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-04-15

i 2052), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, 1598, 2076 i 2105), postępowań...
. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., W myśl art. 3 § 3 P.p.s.a., sądy administracyjne orzekają także w sprawach...

II SA/Wa 1878/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-31

Ordynacji podatkowej. Na gruncie obu uregulowań prawnych prezentowane są poglądy, że inne przyczyny, z powodu których postępowanie nie może być wszczęte, mogą dotyczyć:, 1...
formy działania (por. B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, 'Ordynacja podatkowa. Komentarz', 2011, s. 740-743; B. Adamiak, J. Borkowski, 'Kodeks...

II SA/Bk 78/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-02-23

w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy...
powołanych ustaw; pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach; akty prawa miejscowego i inne akty organów jednostek samorządu...
1   Następne >   2