Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

IV SA/Gl 489/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-02-11

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa., W § 1 ust. 1 uchwały Rada postanowiła o upoważnieniu Dyrektora jednostki budżetowej p.n.: Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami...
ustawy Ordynacja podatkowa, mających na celu:, a) sprawdzanie terminowości składania deklaracji;, b) sprawdzanie terminowości wpłacania zadeklarowanych opłat...

I SA/Lu 839/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-06-26

się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały Rady Miasta z dnia r. nr [...] w sprawie...
szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych...

II OSK 2289/14 - Wyrok NSA z 2015-02-24

Ordynacji podatkowej, które wiązać się będą z wykonywaniem zadań związanych z szeroko rozumianymi sprawami opłat za usuwanie odpadów, związanymi z wykonywaniem zadań...
. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), mających na celu: a) sprawdzanie terminowości: składania deklaracji, wpłacania zadeklarowanych...

III SA/Gl 23/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-06-26

Związku Komunalnego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie ulg w spłaceniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej 1. stwierdza...
, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów (podmiotów) do tego uprawnionych...

I SA/Kr 885/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-12-04

. - Ordynacja podatkowa (t.j. - Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm.)., Na posiedzeniu w dniu [...] stycznia 2007 r. K. Izby O. w K. umorzyło postępowanie...
.) w związku z art. 9 Ordynacji podatkowej, w którym zawarto definicję inkasenta. W ocenie Kolegium Izby prawidłowe wypełnienie powołanych wyżej przepisów powinno nastąpić poprzez...

II OSK 1328/10 - Wyrok NSA z 2010-09-07

organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych., W § 1 ww. uchwały Rada Gminy C. postanowiła, że 'wyraża...
administracyjnego, a nie przepisy Ordynacji podatkowej. Według organu dopuszczalna jest możliwość rozłożenia na raty opłaty planistycznej na zasadach określonych przez radę...

I SA/Wr 1400/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-11-06

- Ordynacja podatkowa postanawia: umorzyć postępowanie. W dniu 19 września 2006r. Wojewoda Dolnośląski wniósł skargę na uchwałę Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia...
30.06.2006r. nr XLI/221/06 w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja...

I SA/Wr 1506/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-12-18

umarzania wierzytelności Powiatu Kłodzkiego i jednostek organizacyjnych Powiatu z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa...
ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych., Pismem z dnia 8 listopada 2006 r. (data stempla...

I SA/Wr 1427/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-05-07

należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności oraz wskazania organów i osób...
Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych, W wyniku tej skargi strona przeciwna działając...

I SA/Wr 1428/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-06-18

organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacie...
jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacie...
1   Następne >   +2   +5   11