Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

IV SA/Po 62/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-04-04

Dz.U. z 2017r. poz. 1257, dalej k.p.a.) i odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j.Dz.U. z 2017r. poz. 201)., Zarówno...
w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, jak również w przepisach Ordynacji podatkowej mówi się o wydawaniu decyzji, która z jednej strony określa formę załatwienia...

II SA/Op 152/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-06-18

tej ustawy wynika, że do spraw dotyczących należności o których mowa w art. 60, mają zastosowanie przepisy działu III ustawy Ordynacja podatkowa, a więc przepisy...
wskazanymi w przepisach Ordynacji podatkowej. Skarżący zarzucili, że Komendant Wojewódzki Policji wyliczając koszty przechowywania broni, nie wziął pod uwagę przedawnienia...

II SA/Sz 460/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-07-03

1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, postępowań...
krąg osób, na które przechodzą prawa i obowiązki, odwołuje się do określenia 'spadkobiercy', jak np. art. 97 i n. Ordynacji podatkowej. Do spadku nie należą więc prawa...

II SA/Sz 316/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-12-11

w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej...
ustawą do stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i odpowiednio przepisów działu III ustawy Ordynacja podatkowa prowadzi do wniosku, że opłaty...

II SA/Wa 2635/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-12-12

z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja...

II SA/Sz 198/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-12-18

należności o których mowa w art. 60 mają zastosowanie przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Przepisy działu III ustawy Ordynacja...
podatkowa dotyczą zobowiązań podatkowych, w tym przedawnienia. Przedmiotowa opłata uwzględnia termin przedawnienia tego roszczenia. Zgodnie z art. 70 § 1 ustawy Ordynacja...

III SA/Łd 482/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-09-19

przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768, 935, 1428 i 1537)., Sąd zauważył, że w ustawie o broni...
o finansach publicznych wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., Zgodnie z treścią art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5...

II SA/Wa 83/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-19

.) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań...
oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw...

II SA/Wa 82/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-19

.) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań...
oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw...

II SA/Wa 1546/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-25

), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768 i 935), postępowań, o których mowa...
r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań...
1   Następne >   +2   +5   9