Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

IV SA/Gl 489/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-02-11

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa., W § 1 ust. 1 uchwały Rada postanowiła o upoważnieniu Dyrektora jednostki budżetowej p.n.: Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami...
ustawy Ordynacja podatkowa, mających na celu:, a) sprawdzanie terminowości składania deklaracji;, b) sprawdzanie terminowości wpłacania zadeklarowanych opłat...

II SA/Bd 1559/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-04-11

§ 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Na tej podstawie Prokurator wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały w całości., W uzasadnieniu...
podniesiono, że przekazanie organom gminy uprawnień organów podatkowych, ze wskazaniem że mają działać na podstawie Ordynacji podatkowej m.in. zgodnie z art. 143 § 1 O.p....

II OSK 2289/14 - Wyrok NSA z 2015-02-24

Ordynacji podatkowej, które wiązać się będą z wykonywaniem zadań związanych z szeroko rozumianymi sprawami opłat za usuwanie odpadów, związanymi z wykonywaniem zadań...
. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), mających na celu: a) sprawdzanie terminowości: składania deklaracji, wpłacania zadeklarowanych...

II OSK 544/18 - Wyrok NSA z 2018-05-08

administracyjnej. Na podstawie art. 144 § 4 Ordynacji podatkowej, w przypadku gdy organem podatkowym jest wójt, burmistrz (prezydent miasta), pisma w postępowaniu...
art. 144 § 4 Ordynacji podatkowej i powierzył doręczanie decyzji podatkowych i nakazów płatniczych sołtysowi. Przepis ten jest źródłem zadań i kompetencji sołtysa...

II OSK 543/18 - Wyrok NSA z 2018-05-08

procedury administracyjnej. Na podstawie art. 144 § 4 Ordynacji podatkowej, w przypadku gdy organem podatkowym jest wójt, burmistrz (prezydent miasta), pisma...
jakie stworzył przepis art. 144 § 4 Ordynacji podatkowej i powierzył doręczanie decyzji podatkowych i nakazów płatniczych sołtysowi. Przepis ten jest źródłem zadań i kompetencji...

II OSK 542/18 - Wyrok NSA z 2018-05-08

publicznej w ramach procedury administracyjnej. Na podstawie art. 144 § 4 Ordynacji podatkowej, w przypadku gdy organem podatkowym jest wójt, burmistrz (prezydent miasta), pisma...
jakie stworzył przepis art. 144 § 4 Ordynacji podatkowej i powierzył doręczanie decyzji podatkowych i nakazów płatniczych sołtysowi. Przepis ten jest źródłem zadań...

II OSK 2004/06 - Wyrok NSA z 2007-03-22

Z. oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych. Wyrok został wydany w następujących okolicznościach...

III SA/Wr 706/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-22

pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. W postępowaniu podatkowym odpowiednia w tym zakresie regulacja znajduje się w art. 144 § 1 Ordynacji podatkowej...
może doręczać sołtys, za pokwitowaniem. Jak wskazuje się w piśmiennictwie (zob. B. Dauter, (w:) Babiarz Stefan i in., Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. IX, lex/el...

III SA/Wr 705/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-22

lub organy. W postępowaniu podatkowym odpowiednia w tym zakresie regulacja znajduje się w art. 144 § 1 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem organ podatkowy doręcza...
. Jak wskazuje się w piśmiennictwie (zob. B. Dauter, (w:) Babiarz Stefan i in., Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. IX, lex/el., stan prawny: 1 czerwca 2015 r.), poprzez...

III SA/Wr 704/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-22

), przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. W postępowaniu podatkowym odpowiednia w tym zakresie regulacja znajduje się w art. 144 § 1 Ordynacji...
miasta), pisma może doręczać sołtys, za pokwitowaniem. Jak wskazuje się w piśmiennictwie (zob. B. Dauter, (w:) Babiarz Stefan i in., Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd...
1   Następne >   +2   +5   +10   29