Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

II SA/Wa 2539/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-25

skarbowego - w stosunku do żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą., Zgodnie z art. 306a Ordynacji podatkowej organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby...
ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie (art. 306c Ordynacji podatkowej). Tym samym, zaświadczenie urzędu skarbowego potwierdzające...

IV SA/Gl 461/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-06-30

. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;, 4a) pisemne interpretacje przepisów prawa...
podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach;, 5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;, 6) akty...

II SA/Go 610/21 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-08-25

w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1...
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań...

III SA/Gd 135/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-04-13

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r...
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań...

III SO/Gd 7/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-07-27

), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), postępowań, o których mowa...
, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;, 4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach, opinie zabezpieczające i odmowy...

IV SA/Po 221/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-06-12

. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996 i oraz 1579), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613...
1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Zgodnie z § 2 a cyt. artykułu sądy administracyjne orzekają...

II SA/Bd 912/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-12-14

i z tego powodu wad decyzji istotnych w świetle wymogów art. 107 § 3 (odpowiednik art. 210 § 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa; tekst jednolity Dz. U. z 2005 r...

II SA/Wa 176/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-29

. Zimmermann: 'Ordynacja podatkowa. Komentarz. Postępowanie podatkowe', Toruń 1998, s. 212 - pogląd powołany w G. Łaszczyca, A. Matan: Umorzenie ogólnego postępowania...

IV SA/Po 903/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-12-04

IV, V i VI Ordynacji podatkowej, postępowań, o których mowa w dziale V rozdziale I ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz postępowań...

II SA/Wa 703/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-06

) a prawem (sytuacja prawna danego podmiotu), z którą prawo łączy obowiązek konkretyzacji normy w postaci wydania decyzji administracyjnej' (por. J. Zimmermann: Ordynacja...
podatkowa. Komentarz. Postępowanie podatkowe, Toruń 1998, s. 212 - pogląd powołany w G. Łaszczyca, A. Matan: Umorzenie ogólnego postępowania administracyjnego, Rozdział I in...