Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I OSK 1971/13 - Wyrok NSA z 2014-06-17

przepisów prawa materialnego Sąd I instancji stwierdził, że rozstrzygając sprawę organy wprawdzie wadliwie powołały się na art. 67 a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej stosowany...
III Ordynacji podatkowej, ale jedynie w zakresie nieuregulowanym w ustawie o finansach publicznych. Tymczasem w ustawie tej znajduje się art. 64 ust. 1 zgodnie...

II SA/Po 736/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-12-18

. 7 ust. 9 ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz. U. Nr 71, poz. 734), art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa...
, w związku z art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej właściwy organ na wniosek podatnika może umorzyć w całości lub w części zaległości w przypadkach uzasadnionych...

IV SA/Po 61/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-02-28

innych ulg w spłacie należności pieniężnych będących wierzytelnościami jednostek organizacyjnych Miasta P., do których nie stosuje się ustawy - Ordynacja podatkowa...
. U. 229/05/1954 opublikowano dopiero dnia 23 listopada 2005 r.), art. 2 § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. 8/05/60 ze zm. - dalej Ordyn...

II SA/Bd 540/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-10-20

pieniężnych gminy miasto Grudziądz oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2006 r...
lub ich jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa. Źródłem omawianych należności pieniężnych mogły być zatem zarówno stosunki...

II SA/Wa 1039/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-18

określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań, do których mają zastosowanie...
określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Należy...

II SA/Wa 2037/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-30

administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz...
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań...

II SA/Wa 1048/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-06

. 267, ze zm.) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań...
administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy...

II SA/Wa 2024/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-28

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;, 4a) pisemne...
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Należy stwierdzić, że zaskarżona w niniejszej sprawie...

II SAB/Wa 5/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-14

. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań...
administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie...

II SAB/Wa 6/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-14

., poz. 267 ze zm.) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie...
oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy...
1   Następne >   +2   +5   +10   36