Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OSK 2207/14 - Wyrok NSA z 2016-05-18

§ 3 pkt 1 Ordynacji podatkowej poprzez odstąpienie od jego zastosowania oraz wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w części dotyczącej określenia łącznej kwoty...
oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej. W wyniku powyższego powstała nadpłata. Zgodnie bowiem z art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej za nadpłatę...

II OSK 2150/14 - Wyrok NSA z 2016-05-18

oprocentowania została wyliczona zgodnie z art. 78 § 3 pkt 3 lit. b Ordynacji podatkowej i przysługuje stronie, od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, bowiem decyzja...
Lekarza Weterynarii w G., zarzucając naruszenie przepisu prawa materialnego, tj. art. 2 § 2 w związku z art. 78 § 3 pkt 1 Ordynacji podatkowej poprzez odstąpienie...

II SA/Bd 41/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-08-24

się do organu administracji weterynaryjnej o zapłatę odsetek, należnych w związku ze zwrotem kary pieniężnej, powołując się na przepisy Ordynacji podatkowej., Decyzją...
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa., [...] Wojewódzki Lekarz Weterynarii nie uwzględnił odwołania wniesionego od decyzji organu I instancji. W uzasadnieniu...

II SA/Bd 310/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-10-18

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 poz. 613 ze zm.- dalej jako O.p.).Dlatego też organ uznał wszczęte w niniejszej sprawie postępowanie...
o finansach publicznych oraz naruszenie art. 67b § 1 Ordynacja podatkowej., Jak wynika z uzasadnienia odwołania, w ocenie Spółki organ dokonał błędnej i zawężającej wykładni art...

II SA/Bd 311/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-10-18

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 poz. 613 ze zm.- dalej jako O.p.).Dlatego też organ uznał wszczęte w niniejszej sprawie postępowanie...
o finansach publicznych oraz naruszenie art. 67b § 1 Ordynacja podatkowej., Jak wynika z uzasadnienia odwołania, w ocenie Spółki organ dokonał błędnej i zawężającej wykładni...

IV SA/Wa 118/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-26

załącznikach do decyzji. Wysokość oprocentowania została wyliczona zgodnie z art. 78 § 3 pkt 3 lit. b Ordynacji podatkowej i przysługuje stronie, od dnia złożenia wniosku...
Ordynacji podatkowej poprzez odstąpienie od jego zastosowania oraz wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w części dotyczącej określenia łącznej kwoty oraz początkowego...

IV SA/Wa 119/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-26

załącznikach do decyzji. Wysokość oprocentowania została wyliczona zgodnie z art. 78 § 3 pkt 3 lit. b Ordynacji podatkowej i przysługuje stronie, od dnia złożenia wniosku...
Ordynacji podatkowej poprzez odstąpienie od jego zastosowania oraz wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w części dotyczącej określenia łącznej kwoty oraz początkowego...

II SA/Bd 564/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-11-10

. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.), art. 67a § 1 pkt 3 i art. 67b § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r...
, a wnioskowanej ulgi nie można zakwalifikować do żadnej z kategorii przesłanek wymienionych w art. 67 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej., Wyrokiem z dnia 2 czerwca 2014r. sygn. akt...

II SA/Bd 561/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-12-09

z kategorii przesłanek wymienionych w art. 67 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej., Wyrokiem z dnia 2 czerwca 2014r. sygn. akt II SA/Bd 86/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w B...
Ordynacji podatkowej tj. 'ważnego interesu podatnika' lub /i 'interesu publicznego'., Wezwaniami z 3 i 19 listopada 2014r. Marszałek Województwa zwrócił się do strony...

II SA/Bd 562/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-12-09

nie można zakwalifikować do żadnej z kategorii przesłanek wymienionych w art. 67 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej., Wyrokiem z dnia 2 czerwca 2014r. sygn. akt II SA/Bd 84/14 Wojewódzki Sąd...
podatkowej, o których mowa w art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej tj. 'ważnego interesu podatnika' lub /i 'interesu publicznego'., Wezwaniami z 3 i 19 listopada 2014r. Marszałek...
1   Następne >   +2   +5   +10   34