Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OSK 1030/07 - Wyrok NSA z 2008-09-16

się zarzucił niezastosowanie przez organ pierwszej instancji przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U . z 2005r., nr 8, poz. 60 ze zm...
. Jako niezasadny uznano zarzut naruszenia przepisów Ordynacji podatkowej., W skardze wniesionej od opisanej wcześniej decyzji organu odwoławczego do WSA G. K. P. zarzucił naruszenie...

IV SA/Wa 2984/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-03

i określenie odsetek w prawidłowej wysokości., Skarżący zarzucił organowi I instancji naruszenie art. 54 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej poprzez wyliczenie odsetek...
Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym odsetek za zwłokę nie nalicza się za okres od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w art. 139 § 3 Ordynacji podatkowej...

II OSK 1316/07 - Wyrok NSA z 2008-11-19

o zagospodarowaniu przestrzennym, należy stosować przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jedn. tekst Dz.U. z 2005r. nr 8, poz.60 z późn.zm....
2004 r. IV SA 3455/02, oraz naruszenie szeregu przepisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym i przepisów Ordynacji podatkowej, 2. Wojewódzki Sąd Administracyjny...

IV SA/Wa 2985/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-03

zaskarżonego postanowienia i określenie odsetek w prawidłowej wysokości., Skarżący zarzucił organowi I instancji naruszenie art. 54 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej poprzez...
pod uwagę przepisu art. 54 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym odsetek za zwłokę nie nalicza się za okres od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa...

IV SA/Wa 2906/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-10

odsetek w prawidłowej wysokości., Skarżący zarzucił organowi I instancji naruszenie art. 54 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej poprzez wyliczenie odsetek bez uwzględnienia...
podatkowej, zgodnie z którym odsetek za zwłokę nie nalicza się za okres od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w art. 139 § 3 Ordynacji podatkowej, do dnia...

IV SA/Wa 2926/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-10

organowi I instancji naruszenie art. 54 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej poprzez wyliczenie odsetek bez uwzględnienia okresów zawieszenia ich naliczania. W uzasadnieniu...
zażalenia wskazał, że Wojewoda [...] dokonując naliczenia odsetek nie wziął pod uwagę przepisu art. 54 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym odsetek za zwłokę...

IV SA/Wa 2904/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-10

zaskarżonego postanowienia i określenie odsetek w prawidłowej wysokości., Skarżący zarzucił organowi I instancji naruszenie art. 54 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej poprzez...
przepisu art. 54 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym odsetek za zwłokę nie nalicza się za okres od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w art. 139 §...

IV SA/Wa 2923/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-10

zarzucił organowi I instancji naruszenie art. 54 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej poprzez wyliczenie odsetek bez uwzględnienia okresów zawieszenia ich naliczania...
. W uzasadnieniu zażalenia wskazał, że Wojewoda [...] dokonując naliczenia odsetek nie wziął pod uwagę przepisu art. 54 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym odsetek...

IV SA/Wa 2934/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-10

w prawidłowej wysokości., Skarżący zarzucił organowi I instancji naruszenie art. 54 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej poprzez wyliczenie odsetek bez uwzględnienia okresów...
zawieszenia ich naliczania. W uzasadnieniu zażalenia wskazał, że Wojewoda [...] dokonując naliczenia odsetek nie wziął pod uwagę przepisu art. 54 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej...

IV SA/Wa 2903/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-10

i określenie odsetek w prawidłowej wysokości., Skarżący zarzucił organowi I instancji naruszenie art. 54 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej poprzez wyliczenie odsetek...
Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym odsetek za zwłokę nie nalicza się za okres od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w art. 139 § 3 Ordynacji podatkowej...
1   Następne >   +2   +5   +10   83