Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OSK 876/20 - Wyrok NSA z 2020-07-06

' oraz art. 75 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.) w związku z art. 300 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r...
. 300 ust. 1 ustawy Prawo wodne nakazuje stosowanie przepisów Działu III ordynacji podatkowej do ponoszenia opłat za usługi wodne, przy czym uprawnienia organów podatkowych...

II SA/Łd 359/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-09-10

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 800) w związku z art. 300 ust. 1 u.p.w. w wysokości 6,50 zł; 2. za II kwartał - w terminie...
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800), powoływanej dalej jako: 'Ordynacja podatkowa'. Dodała przy tym, że jakkolwiek art. 300 ust. 1 u.p.w....

II SA/Łd 360/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-09-10

informacji rocznej (art. 47 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 800) w związku z art. 300 ust. 1 ustawy Prawo...
24 stycznia 2019 r. brak jest podstaw do zastosowania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800), powoływanej dalej jako: 'Ordynacja...

IV SA/Po 372/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-08-29

. zarzucając naruszenie prawa materialnego, tj. przepisu art. 314 Prawa wodnego oraz art. 63 ustawy z 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018r., poz. 800...
z art. 314 ust. 1 Prawa wodnego w sprawie należności dotyczących ustalania opłaty zmiennej za usługi wodne stosuje się przepisy Działu III Ordynacji podatkowej. Zgodnie...

IV SA/Po 376/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-08-28

oraz art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800, zwanej dalej 'Ordynacją podatkową') polegające na braku zastosowania...
niewłaściwie dokonał wykładni art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej, który znajduje zastosowanie do przedmiotowej sprawy, w związku z art. 314 ust. 1 Prawa wodnego. Skarżący...

II SA/Rz 1464/23 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2023-12-12

podatkowa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2651 ze zm. - dalej Ordynacja podatkowa) - zaliczył dokonane 3 marca 2023 r. i 24 marca 2023 r. wpłaty na poczet zarówno zaległości w opłatach...
na powyższe postanowienia, Gmina zarzuciła naruszenie powołanych w ich podstawie prawnej przepisów Ordynacji podatkowej, polegające na bezpodstawnym wydaniu postanowień...

II SA/Łd 358/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-09-10

: 1. za I kwartał - w terminie 14 dni od daty doręczenia informacji rocznej (art. 47 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U....
rocznej z dnia 24 stycznia 2019 r. brak jest podstaw do zastosowania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800), powoływanej dalej...

II SA/Rz 831/23 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2023-11-09

Ordynacji podatkowej dla opłat za usługi wodne i opłat podwyższonych, a to oznacza ich stosowanie wprost, albo z pewnymi modyfikacjami, albo że nie mogą być w ogóle...
, jego formę i terminy płatności, to należy w pierwszej kolejności stosować te przepisy przed normą ogólną wyrażoną w art. 21 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, zgodnie z zasadą lex...

II SA/Rz 691/23 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2023-10-24

jego wysokość., Art. 300 ust. 1 P.w. zawiera odesłanie do odpowiedniego stosowania przepisów Działu III Ordynacji podatkowej dla opłat za usługi wodne i opłat podwyższonych...
te przepisy przed normą ogólną wyrażoną w art. 21 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, zgodnie z zasadą lex specialis derogat legi generali, albowiem przepis szczególny unormował...

II SA/Rz 664/23 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2023-09-28

P.w. zawiera odesłanie do odpowiedniego stosowania przepisów Działu III Ordynacji podatkowej dla opłat za usługi wodne i opłat podwyższonych, a to oznacza ich stosowanie...
wyrażoną w art. 21 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, zgodnie z zasadą lex specialis derogat legi generali, albowiem przepis szczególny unormował tą sytuację w sposób odmienny...
1   Następne >   +2   +5   +10   94