Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

VI SA/Wa 1278/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-06

wyjaśnił, iż artykuł 116 § 1 Ordynacji podatkowej przewiduje, że za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...
w zakresie przepisów Ordynacji podatkowej o zobowiązaniach podatkowych, Minister stwierdził, że jest on nieuzasadniony., Wyjaśnił, iż zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo...

VI SA/Wa 1279/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-06

., Organ, wyjaśnił, iż artykuł 116 § 1 Ordynacji podatkowej przewiduje, że za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną...
w zakresie przepisów Ordynacji podatkowej o zobowiązaniach podatkowych, Minister stwierdził, że jest on nieuzasadniony., Wyjaśnił, iż zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo...

VI SA/Wa 2221/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-27

. 107 § 1, art. 108 § 1 i art. 116 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 87 ust. 2 i 3 ustawy...
, że w sytuacji bezskuteczności egzekucji z majątku spółki i zaistnienia przesłanek wskazanych w art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej, uzasadnione było wydanie orzeczenia...

VI SA/Wa 2222/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-27

. 107 § 1, art. 108 § 1 i art. 116 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 87 ust. 2 i 3 ustawy...
, że w sytuacji bezskuteczności egzekucji z majątku spółki i zaistnienia przesłanek wskazanych w art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej, uzasadnione było wydanie orzeczenia...

VI SA/Wa 2220/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-27

i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo...
podatkowych Spółki w znacznej części., W sytuacji bezskuteczności egzekucji z majątku Spółki i zaistnienia przesłanek wskazanych w art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej...

VI SA/Wa 2219/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-27

, art. 108 § 1 i art. 116 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 2 i 3 ustawy z dnia...
§ 1 Ordynacji podatkowej, uzasadnione było wydanie orzeczenia o odpowiedzialności Dyrektora 'K.' Sp. z o.o., tj. jednoosobowego Zarządu 'K.' Sp. z o.o., za zobowiązania...

II GSK 861/09 - Wyrok NSA z 2010-11-05

odwołał się do przepisu art. 68 § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym zobowiązanie podatkowe powstające z dniem doręczenia decyzji organu (art. 21 § 1 pkt 2 Ordynacji...
, zarzucając jej obrazę przepisów prawa przez niewłaściwą interpretację i błędne zastosowanie przepisu art. 68 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm...

II GSK 963/09 - Wyrok NSA z 2010-11-17

się na art. 68 § 1 w związku z art. 21 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) stwierdził...
decyzji konstytutywnej. W związku z tym obowiązek ten przekształcił się w zobowiązanie podatkowe, do którego ma zastosowanie art. 70 Ordynacji podatkowej, a nie wskazany...

VI SA/Wa 630/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-02

[...] sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz.800, ze zm.), w związku z przepisami art. 87 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2005...
Ordynacji podatkowej. Przyczyną przedawnienia był brak skutecznych działań organów egzekucyjnych, co w konsekwencji podziałało na szkodę wierzyciela., Z uwagi na powyższe...

VI SA/Wa 321/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-15

. 68 § 1 w związku z art. 21 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) stwierdził, że niemożność wydania...
, do którego ma zastosowanie art. 70 Ordynacji podatkowej, a nie wskazany przez ministra art. 68. Wymieniony przepis art. 70 Ordynacji podatkowej minister w swoich rozważaniach...
1   Następne >   +2   +5   +10   15