Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 000 X

I SO/Łd 7/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-10-21

wynikającą z art. 170 § 1 Ordynacji podatkowej przekazał pismo właściwemu adresatowi, to jest Dyrektorowi Izby Skarbowej w Ł.. Moment, w którym nadano pismo zawierające wniosek...
na skargę organ podatkowy podniósł, że pismo doręczone stronie 24 lipca 2015 r., zawierało między innymi informację o skutkach uchybienia terminu do dokonania czynności...

I SO/Łd 6/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-10-28

wspomniany wniosek podatnika. Naczelnik Urzędu Skarbowego kierując się dyrektywą wynikającą z art. 170 § 1 Ordynacji podatkowej przekazał pismo właściwemu adresatowi...
na wniosek strony organ odwoławczy wniósł o jego nieuwzględnienie. W uzasadnieniu odpowiedzi na skargę organ podatkowy podniósł, że pismo doręczone stronie 24 lipca 2015 r...

I SO/Łd 8/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-07-05

decyzji, z którego wynika, że rygor natychmiastowej wykonalności został nadany w oparciu o art. 239b § 1 Ordynacji podatkowej, tj. w związku z ustaleniem, że podatnik...
prowadzone przez organ podatkowy były nieefektywne i zakończyły się umorzeniem., Uwzględniając wniosek o przyznanie prawa pomocy referendarz wziął pod uwagę, że zgodnie...