Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Gminy X

II FSK 1420/14 - Wyrok NSA z 2015-12-17

. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2012 r., poz. 749 ze zm., dalej 'Ordynacja podatkowa') przez wskazanie innych niż podatnik podmiotów zobowiązanych do złożenia deklaracji...
, jest spółdzielnia mieszkaniowa., Zdaniem Sądu, niezasadne okazały się również zarzuty naruszenia art. 217 Konstytucji RP oraz wskazanych przepisów Ordynacji podatkowej. Sąd...

II FSK 57/18 - Wyrok NSA z 2019-12-10

konieczności,, II. naruszenie przepisów postępowania:, 1) art. 120 w zw. z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201...
ze zm.; dalej: 'Ordynacja podatkowa') oraz art. 7 i art. 8 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej poprzez dokonanie wykładni prawa sprzecznej z zasadami prokonstytucyjnej...

I SA/Łd 263/21 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-04-28

29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r...
administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy...

I SA/Ol 691/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-11-27

r. poz. 267, ze zm.) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań...
określonych w działach IV, V i VI Ordynacji podatkowej oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Sądy administracyjne orzekają...

III FSK 614/22 - Postanowienie NSA z 2022-08-03

o charakterze jurysdykcyjnym uregulowanym przez normy prawa procesowego (np. k.p.a., ordynację podatkową). Poszerzenie przyjętego układu podmiotowego w postępowaniu...
na k.p.a. lub w ordynacji podatkowej. W świetle powyższych rozważań należy uznać, iż art. 33 § 2 p.p.s.a. nie może być stosowany w postępowaniu sądowoadministracyjnym...

II SAB/Rz 15/23 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2023-03-16

r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, 1598, 2076 i 2105), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r...
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Ponadto zaznaczenia wymaga, że sądy...

II SAB/Rz 226/22 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2023-01-30

w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, 1598, 2076 i 2105), postępowań, o których mowa w dziale V...
oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy...

II FSK 1421/14 - Wyrok NSA z 2015-12-17

za gospodarowanie odpadami wytworzonymi przez gospodarstwa domowe;, 5) art. 5, art. 7 i art. 21 §2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 2012 r., poz...
w skardze przepisy Ordynacji podatkowej oraz art. 217 Konstytucji RP., Odnosząc się do powyższych zarzutów należy wskazać, że w orzecznictwie ugruntowany jest pogląd...

III FSK 211/21 - Wyrok NSA z 2021-11-25

materialnego - to jest art. 6j ust. 3 w zw. z art. 6m ust. 1 i 2 oraz art. 6j ust. 1 pkt 2 oraz w zw. z art. 21 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa...
Zarządu Związku Gmin [...] z dnia 20 lutego 2018 r. nr [...] w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami...

I SAB/Kr 9/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-02-15

określonym w k.p.a. (ordynacji podatkowej) rozstrzygnięcia, podlegającego sądowoadministracyjnej kontroli., Sąd administracyjny rozpoznając skargę na bezczynność organu winien...
) - pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach, pkt 5) - akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego...