Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojskowa Komisja Lekarska X

IV SAB/Wr 154/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-02-15

w dziale IV, V, i VI ustawy Ordynacja podatkowa oraz postanowień, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;, 4a) pisemne interpretacje przepisów prawa...
w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w dziale IV, V, i VI ustawy Ordynacja podatkowa oraz postanowień, do których mają zastosowanie...

II SA/Bd 912/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-12-14

i z tego powodu wad decyzji istotnych w świetle wymogów art. 107 § 3 (odpowiednik art. 210 § 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa; tekst jednolity Dz. U. z 2005 r...